PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
 • TALEN & COMMUNICATIE IN HET BEDRIJFSLEVEN

  Voor grote ondernemingen, KMO's, zelfstandigen en vrije beroepen

  Opleidingsadvies na evaluatie en behoefteanalyse
  Gratis prijsaanvraag
  VOOR GROTE ONDERNEMINGEN, KMO'S, ZELFSTANDIGEN EN VRIJE BEROEPEN

Onze referenties spreken voor zichzelf

TAALCURSUSSEN, WORKSHOPS, SEMINARIES EN ANDERE OPLEIDINGEN VOOR BEDRIJVEN

Taalopleidingen op maat

Onze taalopleidingen zijn gericht op alle taalniveaus, in verschillende professionele contexten. Dit kan gaan van een telefoniste die snel sleutelzinnen in verschillende talen moet leren tot onderhandelen in een vreemde taal.

Door onze verschillende taalopleidingsformules te combineren, bereiken de deelnemers snel hun doelstellingen.Persoonlijk advies, een snelle reactietijd en ons vermogen om ons aan te passen aan uw verwachtingen en behoeften zorgen voor een constante kwaliteit in dialoog.

Daar ligt ook onze kracht.De volledige organisatie van uw taalopleidingen wordt beheerd volgens de vastgelegde doelstellingen, vanaf de reflectie over uw opleidingsplan of uw behoeften tot de eindevaluatie van de deelnemers en de return on investment.

COMPLEET PROGRAMMA TAAL- EN COMMUNICATIECURSUSSEN VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

A0 tot B2: Algemene en gespecialiseerde taalcursussen

Groepscursussen (overdag of 's avonds)
Individuele cursussen
Intensieve cursussen
Cursussen op afstand
E-learningprogramma Flex
Programma Speech Power
Voorbereiding op certificaten
Conversatietafels

Van B1 tot C2: seminars en workshops in communicatie in een doeltaal: Engels, Nederlands en Frans in een professionele context

Communicatieopleidingen


CALL INTERNATIONAL als operator van taalopleidingen is :

  1. Met meer dan 35 jaar ervaring staat CALL INTERNATIONAL ten dienste van grote en kleine bedrijven, zelfstandigen en vrije beroepen.
  2. Gepersonaliseerd en relevant advies (niet iedereen leert op dezelfde manier) dankzij onze verfijnde behoeftenanalyse en een zeer volledig evaluatierapport alsook een opvolging van de cursisten (zie "Kwaliteitsverbintenis" hieronder).
  3. Een compleet aanbod van cursussen, workshops en seminars: alle taal- en communicatiebehoeften komen aan bod.
  4. Een team van trainers gekozen voor hun didactische vaardigheden, opgeleid en permanent gecoacht.

Een exclusieve pedagogie
Call International heeft een exclusieve 3-stappenmethode ontwikkeld, genaamd "3 Steps Up", die het natuurlijke leren van de taal nabootst.  De doeltaal wordt dus veel sneller geassimileerd dan bij traditionele cursussen (deze pedagogiek wordt samengevat op de pagina "Pedagogie"). Alleen al deze pedagogische keuze maakt ons anders door de specifieke richtlijnen die we hierdoor moeten volgen.

Neurowetenschappen
Al onze pedagogische keuzes worden bevestigd door de talrijke onderzoeken en ontdekkingen over de hersenen. Of het nu gaat om onze manier van leren, memoriseren, onthouden op lange termijn of om motivatie, het plezier in leren, de obstakels en blokkades die we opwerpen, het begrijpen van het waarom stelt ons in staat het hoe te doen of… juist niet te doen te ontwikkelen.

Begeleiding van trainers
We kiezen hen voor de waarden die we gemeen hebben, hun zin voor communicatie en aanmoediging, hun geduld, hun welwillendheid, hun talenkennis. Om hen in staat te stellen onze pedagogische keuzes in praktijk te brengen, leiden wij hen eerst een week lang op en daarna via coaching en doorlopende workshops. Dit pedagogisch kader en deze ondersteuning bestaan nergens anders!

En wat met de student?
Omdat ook zij uniek zijn, nodigen wij een kandidaat, die zich voor het eerst aanmeldt voor een opleiding, uit om een online vragenlijst in te vullen, het zogenaamde "leerprofiel". Zo kunnen we begrijpen hoe zij het taalonderwijs benaderen (hun comfort- en ongemakzones) en "hun" taal spreken om hen zo doeltreffend mogelijk een taal te leren.

Daartoe stellen wij verschillende protocollen op: een gedetailleerde analyse van de behoeften, een verfijnde beoordeling van de vier taalvaardigheden en vragenlijst over het leerprofiel. Dit leidt tot een uitgebreid evaluatierapport voor de beslisser over de opleiding en de trainer.

Innovatieve oplossingen en upgrades
Omdat onze wereld vol vindingrijke ideeën zit, zien wij het als een plicht toezicht te houden. Hetgeen ons toelaat hulpmiddelen die een antwoord kunnen zijn op uitdagingen van onze deelnemers te testen en uiteindelijk aan te nemen. Zo is het programma Speech Power een unieke combinatie die de gehoorproblemen van cursisten met een beperkte taalvaardigheid helpt op te lossen. Het E-learning Flex-programma maakt gebruik van het e-learningsplatform van Rosetta Stone, inhoudshalte het meest geavanceerde platform ter wereld. Het onderwijzend personeel volgt regelmatig specifieke opleidingen met nieuwe leermiddelen om ons onderwijs aan te passen en voortdurend te verbeteren.

Voorziet in alle behoeften
Het scala aan taalprogramma's dat Call International aanbiedt, bestrijkt elk type cursisten, alle niveaus en de meeste behoeften. De beginner zal meer tevreden zijn over algemene of gepersonaliseerde taalcursussen, terwijl de gevorderde kan deelnemen aan communicatieworkshops zoals Presentatievaardigheden, Onderhandelingsvaardigheden, Schrijfvaardigheden, enz. Intensieve of niet-intensieve cursussen, privé of in groep, op afstand of face-to-face, algemene of professionele inhoud, immersie in Ierland, voorbereiding op getuigschriften. De online inhoud zijn allemaal wegen die de deelnemers naar snel succes leiden.

Partnerschappen
CALL INTERNATIONAL wordt ook erkend door sommige sectorale fondsen. Zie de voorwaarden van elke organisatie.

CALL INTERNATIONAL wordt door het Waalse en Brusselse Gewest als opleidingsinstelling erkend, waardoor het aanspraak kan maken op steun voor bedrijven en zelfstandigen. Call International wordt regelmatig door CertUp geauditeerd. Deze audit geeft toegang tot het Qfor-certificaat. Bekijk de financiële steun van de gewesten.

Behoefteanalyse van het bedrijf
Ontmoetingen met Human Resources managers, managers en directeurs die rechtstreeks verbonden zijn aan een opleidingsproject stellen ons in staat een kader en doelstellingen te bepalen waaraan de opleidingen moeten voldoen.

Evaluatierapport en gepersonaliseerd advies
De analyse van de behoeften, de evaluatie van het mondelinge en schriftelijke niveau en het definiëren van de leerstijl van de kandidaten stellen ons in staat een volledig evaluatierapport op te stellen dat leidt tot een gepersonaliseerd advies en een duidelijk en nauwkeurig voorstel voor een opleidingsprogramma.

Rendementsanalyse
De return on investment van deze opleiding wordt eveneens in het rapport gedefinieerd. Geen verrassingen in termen van budget of resultaten.

Inleiding van de opleiding en de pedagogische aanpak: "3 Steps up"
De taalopleider becommentarieert de tips in "De Leerhouding" die het totale succes van de opleiding garanderen.

Snelle tevredenheidevaluatie 
Ingevuld in 3 seconden, wordt vooral gebruikt aan het begin van de cursus.

Tussentijdse evaluatie
Feedback van de deelnemers halverwege de cursus.

Tevredenheidsrapport
Ingevuld door de deelnemers aan het einde van de cursus, het wordt aan het bedrijf overhandigd.

Eindrapport
De taalopleider stelt voor het bedrijf een verslag op over de vorderingen van elke deelnemer.

Aanwezigheidslijst
De aanwezigheidslijst die elke les ondertekend wordt, kan op verzoek worden overhandigd.

Telefoongesprekken (kwaliteitsopvolging)
De adviseur belt enkele deelnemers op om hun mening over de gevolgde opleiding te vragen. De feedback wordt naar de trainer gestuurd en indien nodig volgt een pedagogisch advies of een uitwisseling. Een herscholing van de trainer kan ook worden overwogen als er een tekortkoming is in de manier van lesgeven. Merk op dat meer dan 90% van de opgebelde personen tevreden tot zeer tevreden over hun opleiding (tussen 8 en 10 op onze schaal van 10 niveaus) zijn.

Online status van contracten
Bedrijven kunnen toegang tot ons online platform vragen om zodanig de voortgang van de georganiseerde cursussen te volgen.

Pedagogisch team
Zij staan steeds tot uw dienst om specifieke vragen te beantwoorden.

Via kwaliteitsopvolging (evaluatieverslagen, telefoongesprekken met deelnemers, advies, voortdurende discussies), alsook opvolging van de trainer en de opleiding, tracht het team van CALL INTERNATIONAL zoveel mogelijk parameters verbonden met het succes van de opleiding te controleren en zo de kwaliteit van onze opleidingen te verhogen.

Dankzij deze inzet van het hele team, verkrijgt CALL INTERNATIONAL 94% algemene tevredenheid van haar klanten van elke omvang.

FINANCIËLE STEUN VAN DE REGIO'S

STEUN VAN SECTORALE FONDSEN