PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
 • Avondcursus talen

  Groepscursus van 30 uur

  De beste waar voor uw geld
  Start ieder kwartaal

De doeltalen: Engels, Frans en Nederlands

Avond groepslessen zijn een geweldige manier om de mondelinge taalvaardigheid onder de knie te krijgen, zelfs als echte beginner. Call International heeft zijn eigen 3-stappenmethode ontwikkeld, de zogenaamde "3 Steps Up", die de natuurlijke taalverwerving bij kinderen imiteert. De intuïtieve ontdekkingsfase wordt gevolgd door de analytische fase. De leercyclus eindigt met een praktische fase in een reële context. Zo kunt u uw kennis van de doeltaal snel en efficiënt ontwikkelen.

De groepscursussen vinden plaats in een van onze taalcentra (Brussel, Waterloo of Luik).

Voor wie ?

Taalcursus voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Voor welk niveau ?

Groepscursus zijn geschikt voor niveaus A0 tot B2.

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen

A0 - Echte beginneling: u hebt nooit de doeltaal geleerd, slechts een tiental woorden zijn u bekend.

A1 - Valse beginneling: u kent tussen 50 en 100 woorden in de doeltaal. U gebruikt stereotiepe zinnen zoals "hoe laat is het?"

A2 - Lower intermediate: u kunt een klein gesprek voeren (begrijpen en spreken) met eenvoudige zinnen over bekende onderwerpen, dikwijls in de tegenwoordige tijd.

B1 - Intermediate: u kunt een gesprek voeren met complexe zinnen (met bijzinnen) in de tegenwoordige tijd, de verleden tijd en de toekomstige tijd. U begrijpt complete teksten over een bekend onderwerp (goede passieve kennis). U schrijft langere zinnen met bepalingen. De spraakkunst is nog benaderend. Er is een gebrek aan woordenschat in sommige domeinen van het dagelijkse leven.

B2 - Upper Intermediate: u hebt een professioneel niveau, waarmee u een onderneming kunt voorstellen, moeilijke vragen kunt beantwoorden en simpele onderhandelingen kunt voeren. U hebt een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. U beheerst globaal de spraakkunst maar niet alle regels worden spontaan gebruikt. U hebt moeilijkheden met idiomen en een gebrek aan precieze woordenschat.

C1 - Gevorderde: u hebt een goede taalbeheersing. De grammatica is gewoonlijk actief bekend. U kunt onderhandelen en moeilijke situaties beheersen. U hebt nog een gebrek aan zeer precieze woordenschat en idiomen. De doeltaal klinkt nog niet compleet zoals een moedertaal.

C2 - Zeer gevorderde: u hebt een zeer goede taalbeheersing, die tweetaligheid benadert. De zeer nauwkeurige woordenschat en idiomen om helemaal spontaan te communiceren en een metaforische taal te gebruiken, ontbreken nog.

Welke vaardigheden kunt u ontwikkelen ?

 • Uw passieve kennis reactiveren
 • Goede mondelinge automatismen creëren
 • Uw algemene woordenschat uitbreiden
 • Uw angst om te spreken overwinnen
 • Uw uitspraak verbeteren
 • Uw spreekvaardigheid vervlotten
 • Uw luistervaardigheid verbeteren
 • Idiomatische uitdrukkingen beheersen
 • De grammaticaregels actief gebruiken
 • Uw woorden nuanceren

Praktische informatie

Kleine groepen van 3 tot 7 deelnemers. De groepscursussen vinden plaats in een van onze taalcentra (Brussel, Waterloo, Luik). Twee mogelijke formules:

NIET-INTENSIEVE AVONDCURSUS TALEN

30 uur gespreid over 10 weken, 3 uur per les, één keer per week.
AVONDCURSUS van 18u30 tot 21u30 (dag te bepalen). (Voor dagcursus: ‘s morgens van 9u00 tot 12u00. Zie Groepscursus talen)
Begint in januari, april en september (3e week van de maand met een minimum van 3 deelnemers)

Tarief

Het tarief bedraagt € 549 € incl. 21% BTW voor particulieren en € 599 € excl. 21% BTW voor zelfstandigen en bedrijven. De cursus- en grammaticaboeken zijn in de prijs inbegrepen.