PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
  • Voorbereiding op getuigschriften

    Privé-lessen
    De examens zullen bij officieel erkende organisaties, die de certificaten leveren, plaatsvinden
De doeltalen: Engels, Frans, Nederlands

Bekwaamheidsdiploma in de Franse taal :
DELF scholing
DELF 1ste graad
DELF 2e graad

Gevorderd diploma in de Franse taal:
DALF Met het behalen van dit diploma komt u in aanmerking voor de taalingangsexamens van Franse universiteiten.

IELTS (International English Language Testing System)

IELTS beoordeelt de Engelse taalvaardigheid van  mensen die willen studeren of werken waar Engels  als voertaal gebruikt wordt .

IELTS meet de vier taalvaardigheden – de luister-, de lees-, de spreek- en de schrijfvaardigheid. De IELTS spreekvaardigheidstest is een face-to-face interview met een gecertificeerde examinator. De test is interactief en staat zo dicht mogelijk bij een real-life situatie zoals een test maar  kan zijn.

De geteste personen kunnen kiezen uit twee testversies – de academische of de General training - afhankelijk van hun academische of professionele doeleinden, of de visumplicht. Alle kandidaten krijgen dezelfde luister- en spreekcomponenten voor de 2 tests maar verschillende lees- en schrijfactiviteiten.

De IELTS Academic meet de Engelse taalvaardigheid nodig binnen een academische context van het hogere onderwijs. De IELTS General Training meet de Engelse taalvaardigheid binnen een praktische, alledaagse context. Deze testversie betekent vaak ook een visumplicht voor diegenen die van plan zijn om te migreren naar Engelssprekende landen, waaronder Australië, het Verenigde Koninkrijk en Nieuw-Zeeland.

Test of English for International Communication : TOEIC
Meer en meer erkende getuigschrift in de business wereld. Het aantal gekregen punten heeft een belangrijke plaats op een CV.

Test of English as a Foreign Language :TOEFL
Met het behalen van een bepaald aantal punten komt u in aanmerking voor de taalingangsexamens van Amerikaanse universiteiten.

Cambridge Examination of English for Speakers of Other Languages : Cambridge ESOL
5 niveaus : KET, PET, FCE, CAE, CPE

Met het behalen van bepaalde niveaus komt u in aanmerking voor de taalingangsexamens van Engelse universiteiten.

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal: CNaVT

Profiel Toeristische en Informele Taalvaardigheid
Dit profiel is bedoeld voor mensen die contacten (willen) aangaan of onderhouden met Nederlandstalige familie of vrienden of voor mensen die zich als toerist willen redden in het Nederlands of voor mensen die, binnen een niet-professionele context, met Nederlandstalige toeristen in eigen land willen communiceren.  (ALTE = niveau A2)

Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid
Dit profiel is bedoeld voor mensen die interesse hebben in de Nederlandse taal (en cultuur) en Nederlandse teksten willen begrijpen. Daarnaast is het profiel ook geschikt voor mensen die voor een langere periode in het Nederlandse taalgebied willen verblijven en tijdens dat verblijf het Nederlands willen begrijpen en gebruiken.  (ALTE = B1)

Profiel Professionele Taalvaardigheid
Dit profiel is bedoeld voor mensen die het Nederlands nodig hebben binnen administratieve en dienstverlenende functies zoals administratief medewerker, vertegenwoordiger, reisleider, telefonist, receptionist, ... (ALTE = B2)

Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs
Dit profiel is bedoeld voor mensen die van plan zijn zich in te schrijven aan een Nederlandstalige universiteit of hogeschool. Zij moeten mondeling en schriftelijk kunnen omgaan met abstracte en theoretische teksten. (ALTE B2)

Profiel Academische Taalvaardigheid
Dit profiel is bedoeld voor mensen die aan het eind staan van een opleiding Nederlands als Vreemde Taal of aan het begin van een loopbaan als docent Nederlands als Vreemde Taal. Verder is dit profiel ook geschikt voor mensen die een academische loopbaan - niet noodzakelijk in de letteren - in Vlaanderen of Nederland ambiëren.
Zij moeten op formele manier kunnen omgaan met mondelinge en schriftelijke teksten op hoog academisch niveau.  (ALTE = C1)

Het Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 is een examen Duits voor volwassenen. Het bevestigt dat kandidaten zeer elementaire kennis hebben verworven en komt overeen met het eerste (A1) van de zes competentieniveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Het Goethe-Zertifikat A2 is een examen Duits voor volwassenen. Het vereist elementaire kennis van de Duitse taal en komt overeen met het tweede (A2) van de zes competentieniveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Het Goethe-Zertifikat B1 is een examen Duits voor jongeren en volwassenen. Het bevestigt dat kandidaten onafhankelijke gebruikers zijn van het Duits en komt overeen met het derde (B1) van de zes competentieniveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Het Goethe-Zertifikat B2 is een examen Duits voor volwassenen. Het bevestigt dat kandidaten een gevorderd taalniveau hebben en komt overeen met het vierde (B2) van de zes competentieniveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Het Goethe-Zertifikat C1 is een examen Duits voor volwassenen. Het bevestigt dat kandidaten een vergevorderd taalniveau hebben en komt overeen met het vijfde (C1) van de zes competentieniveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Het Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) is een examen Duits voor volwassenen. Het bevestigt dat kandidaten een zeer vergevorderd taalniveau hebben en komt overeen met het hoogste (C2) van de zes competentieniveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

DELE A1

Dit is het eerste certificaat dat je moet behalen en waarmee je je eerste stappen hebt gezet in de Spaanssprekende wereld. De kandidaat die het DELE-certificaat Niveau A1 behaalt, beschikt over een getuigschrift dat voldoende spreek- als schrijfvaardigheden certifieert. Net zoals de andere certificaten, blijft het A1-certificaat onbeperkt geldig. Het DELE A1 bewijst dat de student vooruitgang heeft geboekt en dat hij op weg is naar succes.

DELE A2

Dit diploma bewijst dat de bezitter over voldoende taalkundige vaardigheden beschikt om alledaagse veelgebruikte zinnen en uitdrukkingen te begrijpen die te maken hebben met een relevante ervaringssfeer (algemene informatie over zichzelf en zijn familie, boodschappen, interessante plekken, bezigheden, enz).

DELE B1

Het diploma geeft aan dat men over voldoende taalvaardigheid beschikt om te kunnen communiceren in situaties die een elementaire communicatie vereisen.

DELE B2

Het diploma geeft aan dat men over voldoende de taalvaardigheid beschikt om zich te redden in dagelijkse situaties, binnen normale communicatie-omstandigheden, waarbij geen specialisatie van de taal wordt vereist.

DELE C1

Het diploma geeft aan dat men over de voldoende taalvaardigheid beschikt om zich duidelijk uit te drukken zonder enige beperking. De kandidaat beschikt over een ruim lexicon, waaronder idiomatische en informele uitdrukkingen.

DELE C2

Het diploma geeft aan dat men over de voldoende taalvaardigheid beschikt voor situaties die een gevorderde beheersing van de Spaanse taal vereisen en waarbij de kandidaat zich de culturele gewoontes eigen heeft gemaakt.

LIVELLO A1

LIVELLO A2

LIVELLO B1

LIVELLO B2

LIVELLO C1

LIVELLO C2