PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
  • Voorbereiding op getuigschriften

    Privé-lessen

    De examens zullen bij officieel erkende organisaties, die de certificaten leveren, plaatsvinden

De doeltalen: Engels, Frans, Nederlands

Bekwaamheidsdiploma in de Franse taal :
DELF scholing
DELF 1ste graad
DELF 2e graad

Gevorderd diploma in de Franse taal:
DALF Met het behalen van dit diploma komt u in aanmerking voor de taalingangsexamens van Franse universiteiten.

IELTS (International English Language Testing System)

IELTS beoordeelt de Engelse taalvaardigheid van  mensen die willen studeren of werken waar Engels  als voertaal gebruikt wordt .

IELTS meet de vier taalvaardigheden – de luister-, de lees-, de spreek- en de schrijfvaardigheid. De IELTS spreekvaardigheidstest is een face-to-face interview met een gecertificeerde examinator. De test is interactief en staat zo dicht mogelijk bij een real-life situatie zoals een test maar  kan zijn.

De geteste personen kunnen kiezen uit twee testversies – de academische of de General training - afhankelijk van hun academische of professionele doeleinden, of de visumplicht. Alle kandidaten krijgen dezelfde luister- en spreekcomponenten voor de 2 tests maar verschillende lees- en schrijfactiviteiten.

De IELTS Academic meet de Engelse taalvaardigheid nodig binnen een academische context van het hogere onderwijs. De IELTS General Training meet de Engelse taalvaardigheid binnen een praktische, alledaagse context. Deze testversie betekent vaak ook een visumplicht voor diegenen die van plan zijn om te migreren naar Engelssprekende landen, waaronder Australië, het Verenigde Koninkrijk en Nieuw-Zeeland.

Test of English for International Communication : TOEIC
Meer en meer erkende getuigschrift in de business wereld. Het aantal gekregen punten heeft een belangrijke plaats op een CV.

Test of English as a Foreign Language :TOEFL
Met het behalen van een bepaald aantal punten komt u in aanmerking voor de taalingangsexamens van Amerikaanse universiteiten.

Cambridge Examination of English for Speakers of Other Languages : Cambridge ESOL
5 niveaus : KET, PET, FCE, CAE, CPE

Met het behalen van bepaalde niveaus komt u in aanmerking voor de taalingangsexamens van Engelse universiteiten.

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal: CNaVT

Profiel Toeristische en Informele Taalvaardigheid
Dit profiel is bedoeld voor mensen die contacten (willen) aangaan of onderhouden met Nederlandstalige familie of vrienden of voor mensen die zich als toerist willen redden in het Nederlands of voor mensen die, binnen een niet-professionele context, met Nederlandstalige toeristen in eigen land willen communiceren.  (ALTE = niveau A2)

Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid
Dit profiel is bedoeld voor mensen die interesse hebben in de Nederlandse taal (en cultuur) en Nederlandse teksten willen begrijpen. Daarnaast is het profiel ook geschikt voor mensen die voor een langere periode in het Nederlandse taalgebied willen verblijven en tijdens dat verblijf het Nederlands willen begrijpen en gebruiken.  (ALTE = B1)

Profiel Professionele Taalvaardigheid
Dit profiel is bedoeld voor mensen die het Nederlands nodig hebben binnen administratieve en dienstverlenende functies zoals administratief medewerker, vertegenwoordiger, reisleider, telefonist, receptionist, ... (ALTE = B2)

Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs
Dit profiel is bedoeld voor mensen die van plan zijn zich in te schrijven aan een Nederlandstalige universiteit of hogeschool. Zij moeten mondeling en schriftelijk kunnen omgaan met abstracte en theoretische teksten. (ALTE B2)

Profiel Academische Taalvaardigheid
Dit profiel is bedoeld voor mensen die aan het eind staan van een opleiding Nederlands als Vreemde Taal of aan het begin van een loopbaan als docent Nederlands als Vreemde Taal. Verder is dit profiel ook geschikt voor mensen die een academische loopbaan - niet noodzakelijk in de letteren - in Vlaanderen of Nederland ambiëren.
Zij moeten op formele manier kunnen omgaan met mondelinge en schriftelijke teksten op hoog academisch niveau.  (ALTE = C1)

De exclusieve 3-stappen methode « 3 steps up »

Een taal hanteren betekent: spontaan de juiste termen en structuren ervan begrijpen en gebruiken, in een bepaalde context. Wij hebben thuis leren praten, zonder boeken of schriften. De onderwijzer heeft onze taal verfijnd vanuit het lezen, het schrijven, de zinsbouw en de spelling. Op dit moment zijn we in staat om ons spontaan uit te drukken. Deze 3 fases (de intuïtieve fase thuis, de analytische op school en de praktische in een echte context) zijn terug te vinden in de 3-stappenmethode van CALL INTERNATIONAL. Deze cyclus in 3 stappen maakt het mogelijk om snel de juiste reflexen op te nemen, zowel mondeling als schriftelijk, ongeacht wat uw behoeften en uw niveau zijn. Dankzij de “3 STEPS UP”-methode wordt de verwerving van de nieuwe (taalkundige en nonverbale) gedragingen versneld. En u bent de winnaar!

  1. Pre-teaching
  2. Analytische fase
  3. Toepassingsfase