PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
  • Pedagogie

    De « 3 STEPS UP » methode

    Een taal hanteren betekent: spontaan de juiste termen en structuren ervan begrijpen en gebruiken, in een bepaalde context
    Wij hebben thuis leren praten, zonder boeken of schriften. De onderwijzer heeft onze taal verfijnd vanuit het lezen, het schrijven, de zinsbouw en de spelling. Op dit moment zijn we in staat om ons spontaan uit te drukken
    Deze 3 fases (de intuïtieve fase thuis, de analytische op school en de praktische in een echte context) zijn terug te vinden in de 3-stappenmethode van CALL INTERNATIONAL. Deze cyclus in 3 stappen maakt het mogelijk om snel de juiste reflexen op te nemen, zowel mondeling als schriftelijk, ongeacht wat uw behoeften en uw niveau zijn

“3 STEPS UP”, de 3-stappenmethode:

Dankzij de “3 STEPS UP”-methode wordt de verwerving van de nieuwe (taalkundige en nonverbale) gedragingen versneld. En u bent de winnaar!

EEN GEËNGAGEERD TEAM

Vandaag staan meer dan 120 trainers, stuk voor stuk native speakers die gespecialiseerd zijn in het geven van motiverende en efficiënte opleidingen in bedrijven of in onze centra, te uwer beschikking.

OMDAT U UNIEK BENT

De onderwijsmethode maakt het mogelijk om zich aan te passen aan de verschillende leerniveaus en –profielen: van het creatieve over het relationele tot het analysische, van beginner tot gevorderde.
Ze ontwikkelt de verschillende zintuigen om iedereen te stimuleren in zijn manier van functioneren, of hij nu auditief, visueel of kinesthetisch ingesteld is.

En dan hebben we het nog niet over de emotionele dimensie van de opleidingen (lach, verrassing, gevarieerde activiteiten), waardoor de nieuwe taalkundige gewoonten snel en langdurig onthouden worden.

Op elk bekwaamheidsniveau wordt voorrang gegeven aan communicatie door middel van boodschappen in de doeltaal.