PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
 • Dagelijkse schriftelijke communicatie

  Voor elke persoon in een onderneming die schriftelijk moet

  Intra-company : alleen voor het personeel van één bedrijf, met aangepaste kalender, liefst in onze gebouwen, maar ook andere locaties zijn mogelijk
  Inter-company : kleine open groepen worden in onze gebouwen georganiseerd
De doeltalen: Engels, Frans, Nederlands

Specifieke doeleinden

 • de verschillende soorten documenten van een onderneming redigeren
 • jongleren met de 9 gouden schrijfregels
 • zijn ideeën structureren
 • het onderscheid maken tussen de geschreven taal en de gesproken taal
 • de zinsbouw doorgronden
 • zijn stijl aanpassen aan de correspondent
 • efficiënte technieken verwerven voor de gebruikte spelling
 • een leesbaarheidsindex toepassen
 • een persoonlijke bladschikking gebruiken
 • een checklist maken
 • zich richten naar de Europese normen

Aanpak

 • De opleiding biedt eenvoudige maar efficiënte hulpmiddelen, die makkelijk te onthouden en toe te passen zijn.
 • Grondige integratie van belangrijke schrijftechnieken (woordenschat, uitdrukkingen, zinsbouw, spelling en stijl)
 • De schrijfoefeningen worden steeds verder uitgewerkt in relatie tot het werk.
 • Het creëren van automatismen, met als resultaat vlotheid, duidelijkheid en assertiviteit. M.a.w. het doel is bereikt!