PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
 • Negotiation Skills

  Voor iedereen die een onderhandeling moet voeren (met of zonder ervaring)

  Intra-company : alleen voor het personeel van het bedrijf, met aangepaste kalender, liefst in onze gebouwen, maar ook andere locaties zijn mogelijk
  Inter-company : kleine open groepen worden in onze gebouwen georganiseerd

Engels, Frans, Nederlands

Seminars voor beroepsmensen: onderhandelingen succesvol voeren

Tijdens deze seminars worden deelnemers ondergedompeld in veel situaties met progressieve moeilijkheden. De vele praktische oefeningen maken een grondige integratie mogelijk van communicatietechnieken voor een publiek (woordenschat, uitdrukkingen, non-verbale taal, visuele boodschappen).

Voor wie?

Voor beroepsmensen die hun onderhandelingstechnieken in een vreemde taal willen verbeteren.

Welk niveau?

De seminars zijn geschikt voor niveaus B1 en hoger.

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen

A0 - Echte beginneling: u hebt nooit de doeltaal geleerd, slechts een tiental woorden zijn u bekend.

A1 - Valse beginneling: u kent tussen 50 en 100 woorden in de doeltaal. U gebruikt stereotiepe zinnen zoals "hoe laat is het?"

A2 - Lower intermediate: u kunt een klein gesprek voeren (begrijpen en spreken) met eenvoudige zinnen over bekende onderwerpen, dikwijls in de tegenwoordige tijd.

B1 - Intermediate: u kunt een gesprek voeren met complexe zinnen (met bijzinnen) in de tegenwoordige tijd, de verleden tijd en de toekomstige tijd. U begrijpt complete teksten over een bekend onderwerp (goede passieve kennis). U schrijft langere zinnen met bepalingen. De spraakkunst is nog benaderend. Er is een gebrek aan woordenschat in sommige domeinen van het dagelijkse leven.

B2 - Upper Intermediate: u hebt een professioneel niveau, waarmee u een onderneming kunt voorstellen, moeilijke vragen kunt beantwoorden en simpele onderhandelingen kunt voeren. U hebt een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. U beheerst globaal de spraakkunst maar niet alle regels worden spontaan gebruikt. U hebt moeilijkheden met idiomen en een gebrek aan precieze woordenschat.

C1 - Gevorderde: u hebt een goede taalbeheersing. De grammatica is gewoonlijk actief bekend. U kunt onderhandelen en moeilijke situaties beheersen. U hebt nog een gebrek aan zeer precieze woordenschat en idiomen. De doeltaal klinkt nog niet compleet zoals een moedertaal.

C2 - Zeer gevorderde: u hebt een zeer goede taalbeheersing, die tweetaligheid benadert. De zeer nauwkeurige woordenschat en idiomen om helemaal spontaan te communiceren en een metaforische taal te gebruiken, ontbreken nog.

Onderhandelingsvaardigheden

Dit seminar behandelt de volgende vaardigheden in de gekozen taal:

 • zijn behoeften, verlangens en verwachtingen, zijn belangrijkste criteria definiëren;
 • zijn tijdsbeperkingen en de niet-transactie drempel bepalen;
 • zijn doeleinden, de criteria en de grenzen van de gesprekspartner kennen;
 • de relatie met de gesprekpartner creëren en onderhouden;
 • de (tegen-)voorstellen aanpassen aan de criteria van de gesprekspartner;
 • zijn positie bepalen en die van de gesprekspartner;
 • bezwaren beheren, deze als hefbomen gebruiken;
 • opties ontwikkelen, compromissen overwegen;
 • de transactie op een dynamische wijze afronden met een link naar de volgende stap;
 • in geval van onenigheid, een nieuwe brug naar de toekomst creëren.

En volgens de ervaring en behoeften van de deelnemers:

 • zijn onderhandelingsvaardigheden tot het uiterste duwen;
 • onderhandelingen in kritieke situaties beheren;
 • gedrag en reacties beheren in afwijzingssituaties;
 • de weigeringen, de critici, de bezwaren met sereniteit aannemen;
 • belangrijke transacties met wilskracht beheren.

Dit tweede deel kan het onderwerp zijn van een seminar binnen de onderneming (intra-company seminar)

Praktische informatie : 2 formules

Inter-company seminars
We organiseren deze tweedaagse open seminars vanaf twee registraties.
Bekijk hier de seminarkalender om de volgende sessie te vinden:


Intra-company seminar
Het 2-daagse seminar (14 uur, 1 uur lunch per dag inbegrepen) is georganiseerd binnen het bedrijf, op maat gemaakt voor uw werknemers, in onze gebouwen of in de uwe. Andere tijdverdelingen zijn mogelijk.

Tarief

Inter-company seminars: € 999 exclusief btw voor de 2 dagen

Intra-company seminar: volgens aanbod