PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
  • Online Nederlands leren

    Cursus Nederlands op afstand

    Organisatieflexibiliteit

Online cursus Nederlands

De cursus Nederlands op afstand biedt maximale flexibiliteit op het vlak van plaats, tijd en inhoud. Die is ideaal om een reeds bestaand taalniveau actief te houden of als aanvulling op een intensieve formule.

Welke formules op afstand?

Voor wie?

Voor volwassenen en tieners vanaf 15 jaar.

Voor welk taalniveau?

Vanaf Europees taalniveau A2.

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen

A0 - Echte beginneling: u heeft nooit de doeltaal geleerd, zelfs indien een tiental worden zijn bekend.

A1 - Valse beginneling: u kent tussen 50 en 100 woorden in de doeltaal. U gebruikt stereotiepe zinnen zoals "hoe laat is het?"

A2 - Lower intermediate: u kan een klein gesprek voeren (begrijpen en spreken) met eenvoudige zinnen over bekende onderwerpen, dikwijls in het presens.

B1 - Intermediate: u kan een courant gesprek voeren met complexe zinnen (met bijzinnen) in het presens, het verleden en de toekomst. U begrijpt complete teksten over een bekend onderwerp (goede passieve kennis). U schrijft langere zinnen met complementen. De spraakkunst is nog benaderend. Er is een gebrek aan woordenschat in sommige domeinen van het dagelijkse leven.

B2 - Upper Intermediate: u heeft een professioneel niveau waarmee u een onderneming kan voorstellen, op moeilijke vragen kan antwoorden en simpele onderhandeling kan handelen. U heeft een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Uw spraakkunst is globaal beheerst maar niet alle regels worden spontaan gebruikt. U heeft moeilijkheden met idiomen en een gebrek aan preciese woordenschat.

C1 - Gevorderde: u heeft een goede taalbeheersing. De grammatica is gewoonlijk actief bekend. U kan onderhandelen en moeilijke situaties beheersen. U heeft nog een gebrek aan zeer preciese woordenschat en idiomen. De doeltaal klinkt nog niet compleet zoals een moedertaal.

C2 - Zeer gevorderde: u heeft een zeer goede taalbeheersing, bijna lijkend op tweetaligheid. Er ontbreken nog zeer nauwkeurige woordenschat en idiomen om helemaal spontaan te communiceren en een metaforische taal te gebruiken.

Welke vaardigheden kunt u ontwikkelen?

  • De angst om Nederlands te spreken overwinnen, vooral aan de telefoon of voor een webcam
  • De luistervaardigheid verbeteren
  • Het oor trainen met klankbeperkingen m.b.t. technologie
  • De spreekvaardigheid (vlotheid en spontaneiteït) ontwikkelen

Aan e-learning zijn specifieke vaardigheden verbonden. Hun beschrijving vindt u op de pagina Blended e-learning.