PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
  • SPEECH POWER

    Vlot in minder dan 2 maanden!

    SPEECH POWER verbetert de luistervaardigheid, de uitspraak en de vlotheid
    SPEECH POWER boost het aanleren van de vreemde taal (= hoog return on investment)
De doeltalen: Brits Engels, Americaans Engels, Frans, Nederlands, Duits, Spaans, Italiaans, Braziliaans Portugees, Chinees, Russisch

Blended Learning: combinatie van online zelfstudie in het SpeedLingua Web 2.0 programma en face-to-face coaching of op afstand.

ONLINE: Openen van het oor met de audio-fonatorische loop (tussen 10 en 20 uur werk): de stem wordt door de SpeedLingua software geanalyseerd et direct aangepast. Het brein zal de gehoorde klank beschouwen als degene van de stem en zal, dank zij zijn plastieke capaciteiten, het audio-fonatorische systeem van de persoon aanpassen.

COACHING: face to face of op afstand: de coach moedigt de taalautomatismen aan, structureert de gedachten, reactieveert de passieve kennis en creëert contexten (rollenspellen). Die volgt, stimuleert en adviseert de student in zijn online werk.

Powered by 

SLWeb 2.0

 

speedlingua

Je reproduceert alleen de klanken die je hoort. De uitdaging van de taalstudent is al de klanken in de doeltaal volledig te horen om die correct te onthouden en te reproduceren. Dank zij SpeedLingua's geavanceerde technologie is het oor van de student geopend om de vreemde klanken toe te laten, wat een goede luistervaardigheid en een uitspraak zonder accent bevordert.

Een filmpje zegt meer dan duizend woorden.

2 concrete voorbeelden :

  • Chinese studentin meet niveau A1 in het Engels, voor en na 8 uur training met Speedlingua.
  • Franse student met niveau A2 in het Engels voor en na 10 uur training met Speedlingua.

(Gefilmde scènes voor Speedlingua in de universiteit van Metz in Frankrijk.)

 Het beeld en de films van deze pagina gehoren tot SpeedLingua S.A.

Boost 20, 30, 40 of 60

Distance 15, 20 of 30

Extra 15, 20 of 30

Mach 15, 20, 30, 40 of 60