PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
 • SPEECH POWER

  Vlot in minder dan 2 maanden!

  SPEECH POWER verbetert de luistervaardigheid, de uitspraak en de vlotheid
  SPEECH POWER boost het aanleren van de vreemde taal (= hoog return on investment)

De doeltalen: Brits Engels, Americaans Engels, Frans, Nederlands, Duits, Spaans, Italiaans, Braziliaans Portugees, Chinees, Russisch

Speech Power is een exclusieve methode die online zelfstudie in het SpeedLingua Web 2.0 programma en face-to-face coaching of op afstand combineert.

Speech Power steunt op 2 pijlers:

Online activiteiten het oor te openen (tussen 10 en 30 uur werk). Deze methode leert je hersenen en je gehoor echt om zich aan te passen aan de geluiden van de doeltaal om ze te kunnen reproduceren.

Coaching face to face of op afstand (tussen 5 en 30 uur). De coach moedigt de taalautomatismen aan, structureert de gedachten, reactiveert de passieve kennis en creëert de praktische contexten (rollenspellen). 

2 concrete voorbeelden die de doeltreffenheid van dit programma onthullen:

 • Chinese studentin meet niveau A1 in het Engels, voor en na 10 uur training met Speedlingua.
 • Franse student met niveau A2 in het Engels voor en na 8 uur training met Speedlingua.

(Gefilmde scènes voor Speedlingua in de universiteit van Metz in Frankrijk.)

 Het beeld en de films van deze pagina gehoren tot SpeedLingua S.A.

Voor wie?

Vanaf 18 jaar.

Voor welk niveau?

Het Speech Power programma is geschikt voor niveaus tussen A0 en B2.

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen

 

A0 - Echte beginneling: u hebt nooit de doeltaal geleerd, slechts een tiental woorden zijn u bekend.

A1 - Valse beginneling: u kent tussen 50 en 100 woorden in de doeltaal. U gebruikt stereotiepe zinnen zoals "hoe laat is het?"

A2 - Lower intermediate: u kunt een klein gesprek voeren (begrijpen en spreken) met eenvoudige zinnen over bekende onderwerpen, dikwijls in de tegenwoordige tijd. 

B1 - Intermediate: u kunt een gesprek voeren met complexe zinnen (met bijzinnen) in de tegenwoordige tijd, de verleden tijd en de toekomstige tijd. U begrijpt complete teksten over een bekend onderwerp (goede passieve kennis). U schrijft langere zinnen met bepalingen. De spraakkunst is nog benaderend. Er is een gebrek aan woordenschat in sommige domeinen van het dagelijkse leven.

B2 - Upper Intermediate: u hebt een professioneel niveau, waarmee u een onderneming kunt voorstellen, moeilijke vragen kunt beantwoorden en simpele onderhandelingen kunt voeren. U hebt een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. U beheerst globaal de spraakkunst maar niet alle regels worden spontaan gebruikt. U hebt moeilijkheden met idiomen en een gebrek aan precieze woordenschat.

C1 - Gevorderde: u hebt een goede taalbeheersing. De grammatica is gewoonlijk actief bekend. U kunt onderhandelen en moeilijke situaties beheersen. U hebt nog een gebrek aan zeer precieze woordenschat en idiomen. De doeltaal klinkt nog niet compleet zoals een moedertaal.

C2 - Zeer gevorderde: u hebt een zeer goede taalbeheersing, die tweetaligheid benadert. De zeer nauwkeurige woordenschat en idiomen om helemaal spontaan te communiceren en een metaforische taal te gebruiken, ontbreken nog.

De grote uitdaging bij het taal aanleren

Sommige mensen hebben moeite met het begrijpen van buitenlandse mondelinge bood­schappen. Bovendien, omdat alleen de geluid­en die we horen worden gereproduceerd, zal een slecht waargenomen geluid slecht worden herhaald (daarvan het buitenlandse ac­cent).

Beter verstaan, dus beter begrijpen leidt tot een betere uitspraak en vlotheid in mondelinge uitwisselingen. De unieke technol­ogie van de SpeedLingua software maakt het openen van het oor mogelijk, wat de luis­tervaardigheid vergroot en tot een natuurlijke uitspraak leidt.

Hoe SpeedLingua Web 2.0 werkt, uitgelegd in 3 minuten

Een filmpje zegt meer dan duizend woorden.

Welke vaardigheden worden er op punt gesteld?

 • De luistervaardigheid verbeteren
 • De uitspraak verbeteren
 • De mondelinge automatismen ontwikkelen
 • De passieve kennis van de taal opfrissen
 • De angst om te spreken kwijtraken

Praktische organisatie

Waar en wanneer u maar wilt voor de online activiteiten, en op de overeengekomen tijdstippen, persoonlijk of van op afstand met uw coach voor de coaching-sessies.
Wij vragen tussen één uur en twee uur van online werk per week, afhankelijk van het gekozen programma. De coach neemt één maal per week contact op met u.

De face-to-face coaching kan ook voor een groep georganiseerd worden.

In welke mate kunt u vooruitgang verwachten?

40 uur (online werken + coaching) betekent doorgaans dat uw taalkennis met ongeveer een niveau toeneemt (op de schaal van het Europees referentiekader - ERK)*. Uw resultaten worden rechtstreeks gelinkt aan de intensiteit en de regelmaat van de studie. 

(*De mondelinge vooruitgang is een anderhalf à 2 keer sneller, in vergelijking met een taaltraining zonder SpeedLingua, voor de niveaus tussen A0 en B1 voor het Frans, Engels, Nederlands, Duits, Spaans, Italiaans en Portugees.)

90% van onze resultaten met de e-learning blended (met coaching) zijn positief.

SPEECH POWER "TAKE-OFF" : Luchtvaart Engels voor piloten en luchtverkeersleiders bestaat ook.