PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
 • Groepscursus talen

  Voor een snelle upgrading

  Het hele jaar door gepland
  Dag- en avondcursus

Intensieve of niet-intensieve groepscursus talen

De doeltalen: Engels, Frans en Nederlands

Groepslessen zijn een geweldige manier om de mondelinge taalvaardigheid onder de knie te krijgen, zelfs als echte beginner. Call International heeft zijn eigen 3-stappenmethode ontwikkeld, de zogenaamde "3 Steps Up", die de natuurlijke taalverwerving bij kinderen imiteert. De intuïtieve ontdekkingsfase wordt gevolgd door de analytische fase. De leercyclus eindigt met een praktische fase in een reële context. Zo kunt u uw kennis van de doeltaal snel en efficiënt ontwikkelen.

De groepscursussen vinden plaats in een van onze taalcentra (Brussel, Waterloo of Luik).

Voor wie zijn de groepscursus talen?

Taalcursus voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Voor welk niveau zijn de groepscursus talen?

Groepscursus zijn geschikt voor niveaus A0 tot B2.

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen

A0 - Echte beginneling: u hebt nooit de doeltaal geleerd, slechts een tiental woorden zijn u bekend.

A1 - Valse beginneling: u kent tussen 50 en 100 woorden in de doeltaal. U gebruikt stereotiepe zinnen zoals "hoe laat is het?"

A2 - Lower intermediate: u kunt een klein gesprek voeren (begrijpen en spreken) met eenvoudige zinnen over bekende onderwerpen, dikwijls in de tegenwoordige tijd.

B1 - Intermediate: u kunt een gesprek voeren met complexe zinnen (met bijzinnen) in de tegenwoordige tijd, de verleden tijd en de toekomstige tijd. U begrijpt complete teksten over een bekend onderwerp (goede passieve kennis). U schrijft langere zinnen met bepalingen. De spraakkunst is nog benaderend. Er is een gebrek aan woordenschat in sommige domeinen van het dagelijkse leven.

B2 - Upper Intermediate: u hebt een professioneel niveau, waarmee u een onderneming kunt voorstellen, moeilijke vragen kunt beantwoorden en simpele onderhandelingen kunt voeren. U hebt een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. U beheerst globaal de spraakkunst maar niet alle regels worden spontaan gebruikt. U hebt moeilijkheden met idiomen en een gebrek aan precieze woordenschat.

C1 - Gevorderde: u hebt een goede taalbeheersing. De grammatica is gewoonlijk actief bekend. U kunt onderhandelen en moeilijke situaties beheersen. U hebt nog een gebrek aan zeer precieze woordenschat en idiomen. De doeltaal klinkt nog niet compleet zoals een moedertaal.

C2 - Zeer gevorderde: u hebt een zeer goede taalbeheersing, die tweetaligheid benadert. De zeer nauwkeurige woordenschat en idiomen om helemaal spontaan te communiceren en een metaforische taal te gebruiken, ontbreken nog.

Welke vaardigheden kunt u ontwikkelen met de groepscursus talen?

 • Uw passieve kennis reactiveren
 • Goede mondelinge automatismen creëren
 • Uw algemene woordenschat uitbreiden
 • Uw angst om te spreken overwinnen
 • Uw uitspraak verbeteren
 • Uw spreekvaardigheid vervlotten
 • Uw luistervaardigheid verbeteren
 • Idiomatische uitdrukkingen beheersen
 • De grammaticaregels actief gebruiken
 • Uw woorden nuanceren

Praktische informatie over groepscursus talen: 2 formules

Kleine groepen van 3 tot 7 deelnemers. De groepscursussen vinden plaats in een van onze taalcentra (Brussel, Waterloo, Luik). Drie mogelijke formules:

INTENSIEVE GROEPSCURSUS TALEN

U volgt 30 uur les in 5 opeenvolgende dagen, van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 16.00 uur per dag, lunch niet inbegrepen.

NIET-INTENSIEVE DAG- OF AVONDCURSUS TALEN

30 uur gespreid over 10 weken, 3 uur per les, één keer per week.
DAGCURSUS TALEN ‘s morgens van 9u00 tot 12u00. (dag te bepalen)
AVONDCURSUS TALEN van 18u30 tot 21u30 (dag te bepalen).
Begint in januari, april en september (3e week van de maand met een minimum van 3 deelnemers).

Tarief van de groepscursus talen

Het tarief bedraagt € 599 incl. 21% BTW voor particulieren en € 599 excl. 21% BTW voor zelfstandigen en bedrijven. De cursus- en grammaticaboeken zijn in de prijs inbegrepen alleen voor de face-to-face cursussen, maar niet inbegrepen voor de online cursussen. Voor de intensieve groepscursussen zijn de lunchen niet inbegrepen.