PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
  • Kwaliteitsverbintenis

Q for kwaliteitsaudit en erkenning door het Waalse Gewest
CALL INTERNATIONAL is QFor-gecertificeerd en kan bij haar klanten op een bijzonder hoge tevredenheidsgraad rekenen. Dankzij haar Qfor-certificering is CALL
INTERNATIONAL erkend als officieel opleidingsverstrekker in het kader van de voorzieningen inzake opleidingscheques van het Waalse Gewest.

Partnership
CALL INTERNATIONAL is partner van sommige sectorale opleidingsfondsen. Bekijk de voorwaarden van elk fonds.

Behoefteanalyse van de onderneming
Discussies met HR verantwoordelijken, managers en directeurs die iets direct verwachten van de trainingen, helpen ons om doeleinden en kader te definiëren die de trainingen zullen moeten ontmoeten.

Evaluatierapport en gepersonaliseerd advies
De behoefteanalyse, de niveaubepaling in de mondelinge en schriftelijke taal, de leerprofielbepaling laten ons toe een complete evaluatierapport op te stellen dat tot gepersonaliseerd advies en een duidelijk programmavoorstel leidt.

ROI-analyse
De ROI van elke training zal ook beppald worden in het rapport. Geen verrassing met resultaat en budget.

Introductie in de opleiding en in de pedagogische benadering: "3 Steps Up"
De docent verklaart de " 14 sleutels tot succes " die het totale succes van de opleiding garanderen.

Snelle tevredenheidevaluatie
In 3 seconden ingevuld, voornamelijk gebruikt in het begin van de opleiding.

Tussentijdse evaluatie
Feedback halverwege door de deelnemers.

Tevredenheidrapport
Aan het einde van de opleiding ingevuld door de deelnemers en aan de onderneming overhandigd.

Eindevaluatie
De docent maakt een voortgangsrapport op van elke deelnemer voor de onderneming.

Het aanwezigheidsblad
De lijst met ondertekende aanwezigheden tijdens elke les worden u op verzoek overhandigd.

Telefoongesprekken (Quality Follow-up)
De consultant belt bepaalde deelnemers voor hun feedback.

Overzicht on line
Toegang tot ons portaal on line geeft u een overzicht van de lopende opleidingen.

De pedagogische directie
Steeds ter beschikking voor het oplossen van specifieke vragen.