PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
  • Privé- en semi-privécursus

    Het volledig gepersonaliseerde programma

    Wanneer u maar wilt
    Overal in België en in de buurlanden

Beschikbaar in alle doeltalen

Het gaat om individuele trainingen (privécursus) of trainingen in kleine groepen voor een bedrijf of een organisatie (semi-privécursus binnen een onderneming). De inhoud wordt op maat ontwikkeld om aan uw behoeften te voldoen. Het is een flexibele formule, ideaal voor een snelle vooruitgang.

Voor wie ?

Voor iedereen.

Voor welk niveau ?

Privécursussen zijn geschikt voor alle taalniveaus.

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen

A0 - Echte beginneling: u hebt nooit de doeltaal geleerd, slechts een tiental woorden zijn u bekend.

A1 - Valse beginneling: u kent tussen 50 en 100 woorden in de doeltaal. U gebruikt stereotiepe zinnen zoals "hoe laat is het?"

A2 - Lower intermediate: u kunt een klein gesprek voeren (begrijpen en spreken) met eenvoudige zinnen over bekende onderwerpen, dikwijls in de tegenwoordige tijd.

B1 - Intermediate: u kunt een gesprek voeren met complexe zinnen (met bijzinnen) in de tegenwoordige tijd, de verleden tijd en de toekomstige tijd. U begrijpt complete teksten over een bekend onderwerp (goede passieve kennis). U schrijft langere zinnen met bepalingen. De spraakkunst is nog benaderend. Er is een gebrek aan woordenschat in sommige domeinen van het dagelijkse leven.

B2 - Upper Intermediate: u hebt een professioneel niveau, waarmee u een onderneming kunt voorstellen, moeilijke vragen kunt beantwoorden en simpele onderhandelingen kunt voeren. U hebt een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. U beheerst globaal de spraakkunst maar niet alle regels worden spontaan gebruikt. U hebt moeilijkheden met idiomen en een gebrek aan precieze woordenschat.

C1 - Gevorderde: u hebt een goede taalbeheersing. De grammatica is gewoonlijk actief bekend. U kunt onderhandelen en moeilijke situaties beheersen. U hebt nog een gebrek aan zeer precieze woordenschat en idiomen. De doeltaal klinkt nog niet compleet zoals een moedertaal.

C2 - Zeer gevorderde: u hebt een zeer goede taalbeheersing, die tweetaligheid benadert. De zeer nauwkeurige woordenschat en idiomen om helemaal spontaan te communiceren en een metaforische taal te gebruiken, ontbreken nog.

Welke vaardigheden kunt u ontwikkelen ?

Voorafgaand zal er een behoeftenanalyse uitgevoerd worden, en we beslissen samen welke doelstellingen moeten bereikt worden aan het einde van uw training. Met een privécursus kunnen alle taalbehoeften gedekt worden.

Praktische informatie

Engels, Frans, Nederlands, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Russisch, Chinees (andere talen mogelijk) in een van onze lokalen, ofwel in lokaal van uw keuze, overal in België.
NB: Semi-privé cursussen zijn bedoeld voor deelnemers met een gelijkwaardig taalniveau.

NIET-INTENSIEVE PRIVÉ- OF SEMI-PRIVÉCURSUS (face-to-face of op afstand)

U hebt de keuze van het aantal uren, de plaats en de trainingsdata. Elke sessie duurt minimaal 1u30 voor de face-to-face cursus en 30 minuten voor de cursus op afstand. Op afstand wordt het uurrooster aangepast.

INTENSIEVE PRIVÉ- OF SEMI-PRIVÉCURSUS (face-to-face of virtuele klassen op afstand)

Face-to-face: 30 uur, gespreid over 5 opeenvolgende dagen van 9u00 tot 16u00, lunch (1 uur) met de trainer niet inbegrepen. U hebt de keuze van het aantal uren, de plaats en de trainingsdata.
Op afstand: het uurrooster wordt aangepast.

Welke vooruitgang kunt u verwachten?

Met 30 uur kunt u meestal de helft van een ERK-taalniveau (op de schaal van het niveau van het Europees Referentiekader voor Talen) vooruitgaan. Intensieve cursussen zijn iets efficiënter: ze zijn direct gerelateerd aan de intensiteit van het programma.

Tarief

Privéles (voor één persoon) bedraagt € 70 per uur incl. 21% BTW voor particulieren en € 70 per uur excl. 21% BTW voor zelfstandigen en bedrijven. De cursus- en grammaticaboeken zijn in de prijs niet inbegrepen. Voor semi-privélessen: degressieve prijzen per persoon voor meerdere mensen met hetzelfde niveau in eenzelfde groep.