PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
 • Blended E-learning voor talen met Rosetta Stone

  Taalcursus via internet en met een coach

  Online op computer, tablet of smartphone

  Face-to-face coaching of op afstand

Engels, Frans, Nederlands, Duits, Spaans uit Spanje of Zuid-America, Italiaans

Blended e-learning (2 steunmiddelen)

1. Coaching: face to face, per telefoon of webcam
2. Drie maand licentie, geen uurbeperking
  . Inhoud aangepast naargelang de deelnemers’ behoeften en niveau
  . Minimum een anderhalf uur per week (totaal van verschillende sessies)
  . Duizenden woordenschatsingangen en grammatica punten, talrijke audio-oefeningen

DE METHODE « ROSETTA STONE » : EEN VERNIEUWEND AANPAK

Inhoud bepaald door online behoefte- en niveauanalyse.
3 testen: bepalings-, vooruitgangs- en eindetest.
Per les: contextualisering (tekst of dialoog, audioscript of video), gevolgd door activiteiten die toelaten verschillende aspecten van de doeltaal uit te oefenen. Meer dan 35 soorten oefeningen.

De activiteiten:

 • grammatica, woordenschat of uitspraak.
 • Gedachten over de doeltaal om bepaalde aspecten van het taalmechanisme in het licht te stellen. 
 • Schriftelijke productie
 • Luister- en schrijfvaardigheid.
 • Professionele inhouden: specifieke woordenschat in een autentisch of imitatieautentisch document.
 • Videonieuws op economie, wetenschap, politiek, enz.
 • spraakherkenningssysteem om aan dialogen deel te nemen. Het versnelt het aanleren van fonemen en specifieke taalintonaties.
 • Hulpmiddelen: taallab, woordenboek, vertaler, assistent om op te stellen, ...   
 • Euronews ®: elke week een nieuwe les gebaseerd op een kanaalverslag (niet beschikbaar in het Nederlands).