PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
 • FLEX E-learning met Rosetta Stone

  Online taalcursus en met een coach

  Blended e-learning op computer, tablet of smartphone
  Face-to-face coaching of op afstand

24 talen!

Wij gebruiken Rosetta Stone, het wereldbefaamde e-learning portaal.
E-learning blended steunt op twee pijlers:
1. Persoonlijke coaching die u begeleidt, face-to-face of via webcam.
2. Toegang via het internet tot een programma met gepersonaliseerde inhoud.

Voor wie?

Vanaf 12 jaar.

Voor welk niveau?

E-learning blended cursussen zijn geschikt voor alle niveaus.

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen

A0 - Echte beginneling: u hebt nooit de doeltaal geleerd, slechts een tiental woorden zijn u bekend.

A1 - Valse beginneling: u kent tussen 50 en 100 woorden in de doeltaal. U gebruikt stereotiepe zinnen zoals "hoe laat is het?"

A2 - Lower intermediate: u kunt een klein gesprek voeren (begrijpen en spreken) met eenvoudige zinnen over bekende onderwerpen, dikwijls in de tegenwoordige tijd.

B1 - Intermediate: u kunt een gesprek voeren met complexe zinnen (met bijzinnen) in de tegenwoordige tijd, de verleden tijd en de toekomstige tijd. U begrijpt complete teksten over een bekend onderwerp (goede passieve kennis). U schrijft langere zinnen met bepalingen. De spraakkunst is nog benaderend. Er is een gebrek aan woordenschat in sommige domeinen van het dagelijkse leven.

B2 - Upper Intermediate: u hebt een professioneel niveau, waarmee u een onderneming kunt voorstellen, moeilijke vragen kunt beantwoorden en simpele onderhandelingen kunt voeren. U hebt een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. U beheerst globaal de spraakkunst maar niet alle regels worden spontaan gebruikt. U hebt moeilijkheden met idiomen en een gebrek aan precieze woordenschat.

C1 - Gevorderde: u hebt een goede taalbeheersing. De grammatica is gewoonlijk actief bekend. U kunt onderhandelen en moeilijke situaties beheersen. U hebt nog een gebrek aan zeer precieze woordenschat en idiomen. De doeltaal klinkt nog niet compleet zoals een moedertaal.

C2 - Zeer gevorderde: u hebt een zeer goede taalbeheersing, die tweetaligheid benadert. De zeer nauwkeurige woordenschat en idiomen om helemaal spontaan te communiceren en een metaforische taal te gebruiken, ontbreken nog.

Welke vaardigheden worden er op punt gesteld?

 • Uw passieve kennis van de taal opfrissen
 • De grammatica en de zinsbouw opnieuw onder de knie krijgen
 • De algemene en professionele woordenschat uitbreiden
 • De woordenschat m.b.t. de arbeidswereld op punt stellen
 • De uitspraak verbeteren
 • De luistervaardigheden verbeteren
 • De idiomatische uitdrukkingen meester worden
 • De woorden leren nuanceren

De methodologie van Rosetta Stone

Gepersonaliseerde ervaring: aangepast ritme en inhoud
Licentie overal en altijd toegankelijk
Heel uitgebreide trajecten, gevarieerde activiteiten, de inhoud wordt bijgewerkt
Een voortdurende opvolging en beoordelingsrapporten van de vooruitgang
2 trajecten: Foundations van A0 tot B1 (24 talen) en Fluency Builder voor hogere niveaus (6 talen).

Praktische organisatie

Waar en wanneer u maar wilt voor de online lessen, en op de overeengekomen tijdstippen, persoonlijk of van op afstand met uw coach voor de coaching-sessies.
Wij vragen een minimum van één uur 30 van online werk per week.

Er zijn 4 formules. Ze gaan 3 maanden mee. Er is geen limiet aan het aantal uren online werk gedurende deze 3 maanden.

Voor de virtuele groepscursussen is er geen limiet aan het aantal uren, uiteraard afhankelijk van de voorstellen van het platform.

Via tablet of smartphone heeft u toegang tot content (Foundations) en extra woordenschat (Advanced English), woordenschat en grammatica voor Fluency Builder (gedeeltelijke toegang).

In welke mate kunt u vooruitgang verwachten?

30 uur (online werken + coaching) betekent doorgaans dat uw taalkennis met een half niveau toeneemt (op de schaal van het Europees referentiekader - ERK). Uw resultaten worden rechtstreeks gelinkt aan de intensiteit en de regelmaat van de studie.

90% van onze resultaten met de e-learning blended (met coaching) zijn positief.

Tarief

Een toegang van 3 maanden met 10 coachingsessies van 30 minuten per telefoon of webcam kost 499 € incl. 21% btw voor particulieren en 499 € excl. 21% btw voor zelfstandigen en bedrijven.. Andere formules zijn mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.