PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
 • Redactie van rapporten

  Wetenschappelijke, technische, financiële, medische of auditrapporten en/of samenvattingen opmaken

  Intra-company : alleen voor het personeel van het bedrijf, met aangepaste kalender, in onze gebouwen of in de uwe
De doeltalen: Engels, Frans, Nederlands

Specifieke doeleinden

 • zich de stijl en vereisten van een professioneel rapport eigen maken; 
 • met het uitgangspunt van het rapport goochelen; 
 • de boodschap naar zijn hand te zetten, maar tegelijk nauwkeurig blijven; 
 • de stijl van een rapport eenvoudig en dus begrijpelijk houden; 
 • zijn doel beter te bereiken door zijn boodschap vlot en precies formuleren.

EN VOLGENS HET CONTEXT:

 • De objectieven van een rapport of samenvatting van bij het begin vastleggen; 
 • De verwachtingen van de lezer en zijn kennis ter zake bepalen; 
 • De hoofdpunten van het rapport uitstippelen; 
 • De ideeën duidelijk structureren en voorstellen; 
 • Gebruikmaken van de leesbaarheidsindex (keuze terminologie, vakjargon); 
 • De belangrijkste punten extra benadrukken; 
 • De aandacht van de lezer trekken; 
 • Een registerkeuze maken; 
 • De voordelen van verklarende zinnen inschatten; 
 • De gouden schrijfregels voor rapporten onder de knie hebben; 
 • Assertieve besluiten formuleren.

Aanpak

 • Praktisch en pragmatisch, op basis van heel wat concrete oefeningen.
 • Indien mogelijk gebaseerd op reële documenten (vertrouwelijkheidsclausule)
 • Grondige integratie van belangrijke schrijftechnieken (woordenschat, uitdrukkingen, zinsbouw, spelling en stijl, vereenvoudiging van teksten, grondig beheersen van syntax, ...) 
 • De schrijfoefeningen worden steeds verder uitgewerkt in relatie tot het werk. 
 • Het creëren van automatismen, met als resultaat vlotheid, duidelijkheid en assertiviteit. M.a.w. het doel is bereikt!