PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
 • Intensieve taalcursus

  Een spoedcursus om snelle mondelinge vooruitgang te maken

  Van 30 tot 35 uur in 5 dagen

Groep: Engels, Frans, Nederlands
Privé: alle talen

De intensieve taalcursussen zijn een van de snelste manieren om in een week vooruitgang te maken . Call International heeft zijn eigen 3-stappenmethode ontwikkeld, de zogenaamde "3 Steps Up", die de natuurlijke taalverwerving bij kinderen imiteert. De intuïtieve ontdekkingsfase wordt gevolgd door de analytische fase. De leercyclus eindigt met een praktische fase in echte context. Zo kunt u uw kennis van de doeltaal snel en efficiënt ontwikkelen.

Voor wie?

Taalcursussen voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Voor welk niveau?

De intensieve groepscursussen zijn geschikt voor niveaus A0 tot B2.
De intensieve privécursussen zijn geschikt voor alle taalniveaus.

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen

A0 - Echte beginneling: u heeft nooit de doeltaal geleerd, zelfs indien een tiental worden zijn bekend.

A1 - Valse beginneling: u kent tussen 50 en 100 woorden in de doeltaal. U gebruikt stereotiepe zinnen zoals "hoe laat is het?"

A2 - Lower intermediate: u kan een klein gesprek voeren (begrijpen en spreken) met eenvoudige zinnen over bekende onderwerpen, dikwijls in het presens. 

B1 - Intermediate: u kan een courant gesprek voeren met complexe zinnen (met bijzinnen) in het presens, het verleden en de toekomst. U begrijpt complete teksten over een bekend onderwerp (goede passieve kennis). U schrijft langere zinnen met complementen. De spraakkunst is nog benaderend. Er is een gebrek aan woordenschat in sommige domeinen van het dagelijkse leven.

B2 - Upper Intermediate: u heeft een professioneel niveau waarmee u een onderneming kan voorstellen, op moeilijke vragen kan antwoorden en simpele onderhandeling kan handelen. U heeft een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Uw spraakkunst is globaal beheerst maar niet alle regels worden spontaan gebruikt. U heeft moeilijkheden met idiomen en een gebrek aan preciese woordenschat.

C1 - Gevorderde: u heeft een goede taalbeheersing. De grammatica is gewoonlijk actief bekend. U kan onderhandelen en moeilijke situaties beheersen. U heeft nog een gebrek aan zeer preciese woordenschat en idiomen. De doeltaal klinkt nog niet compleet zoals een moedertaal.

C2 - Zeer gevorderde: u heeft een zeer goede taalbeheersing, bijna lijkend op tweetaligheid. Er ontbreken nog zeer nauwkeurige woordenschat en idiomen om helemaal spontaan te communiceren en een metaforische taal te gebruiken.

Welke vaardigheden kunt u ontwikkelen ?

De intensieve cursus is met name geschikt om uw taalvaardigheid en vooruitgang in een week te stimuleren . Als u een passieve kennis van de taal beheerst, is dit type cursus ideaal om die actief te maken. De intensieve groepscursussen zijn vooral bedoeld om de volgende vaardigheden te stimuleren:

 • Uw passieve kennis reactiveren
 • Goede mondelinge automatismen creëren
 • Uw algemene woordenschat uitbreiden
 • Uw angst om te spreken overwinnen
 • Uw uitspraak verbeteren
 • Uw mondelinge expressie vlotter maken
 • Uw luistervaardigheid verbeteren
 • Idiomatische uitdrukkingen beheersen
 • De grammaticaregels actief gebruiken
 • Uw woorden nuanceren

Intensieve privé- of semi-privé cursussen zijn zeer flexibel in termen van doelstellingen en inhoud en laten toe elke taalvaardigheid te ontwikkelen. De aard van de te verbeteren vaardigheden worden gedefiniëerd tijdens de behoefteanalyse.

Praktische informatie: 2 formules

INTENSIEVE GROEPSCURSUSSEN ENGELS, FRANS EN NEDERLANDS

 • Kleine groepen van 4 tot 7 deelnemers, in één van onze talenscholen in België: Brussel of Waterloo
 • Taalbad van 30 uur op 5 opeenvolgende dagen,
 • Van maandag tot vrijdag, elke dag van 9 tot 16 uur, lunch niet inbegrepen (1 uur onderbreking).
 • Het hele jaar door gepland, met minimum 4 deelnemers

INTENSIEVE PRIVÉ OF SEMI-PRIVÉ TAALCURSUSSEN

 • Taalbad van 30 uur op 5 opeenvolgende dagen in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Russisch, Chinees (andere talen mogelijk) in België, (Brussel, Luik, Waterloo) of in een van onze leslokalen of het bedrijfsterrein, in heel België.
 • Inhoud, data en plaats bepaald naargelang de behoeften van de deelnemer(s).
 • Van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur, lunch met de trainer inbegrepen of niet (naar keuze).

Welke vooruitgang kunt u verwachten?

Met 30 uur wilt u meestal de helft van een taalniveau (- ERK op de schaal van het niveau van het Europees Referentiekader voor Talen) te bevorderen. De vooruitgang is direct gerelateerd aan de intensiteit van het programma. Intensieve privécursussen tonen iets efficiënter want ze zijn 100% gericht op de doeleinden van de deelnemer.

Tarieven

Intensieve groepscursus: 30 uur in 5 opeenvolgende dagen bedragen 499€ excl. 21% BTW per persoon (603,79€ incl. BTW)

Intensieve privécursus: 30 uur in 5 opeenvolgende dagen bedragen 1590 € excl. 21% BTW (53 € / uur) (1923,9 € incl. BTW), lunches en cursusboeken niet inbegrepen (1 uur middagpauze). Dank u me ons contact op te nemen voor de tarieven van semi-privé cursussen (degressieve prijzen voor meerdere mensen met hetzelfde niveau in dezelfde groep). Optie: lunch met de trainer.