PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
 • Intensieve taalcursus

  Niet-residentiële immersie

  30 tot 35 uur in 5 dagen

Groepscursus: Engels, Frans, Nederlands
Privécursus: alle talen

De intensieve taalcursussen zijn een van de snelste manieren om in een week vooruitgang te boeken . Call International heeft zijn eigen 3-stappenmethode ontwikkeld, de zogenaamde "3 Steps Up", die de natuurlijke taalverwerving bij kinderen imiteert. De intuïtieve ontdekkingsfase wordt gevolgd door de analytische fase. De leercyclus eindigt met een praktische fase in echte context. Zo kunt u uw kennis van de doeltaal snel en efficiënt ontwikkelen.

Voor wie?

Taalcursussen voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Voor welk niveau?

De intensieve groepscursussen zijn geschikt voor niveaus A0 tot B2.
De intensieve privécursussen zijn geschikt voor alle taalniveaus.

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen

A0 - Echte beginneling: u hebt nooit de doeltaal geleerd, slechts een tiental woorden zijn u bekend.

A1 - Valse beginneling: u kent tussen 50 en 100 woorden in de doeltaal. U gebruikt stereotiepe zinnen zoals "hoe laat is het?"

A2 - Lower intermediate: u kunt een klein gesprek voeren (begrijpen en spreken) met eenvoudige zinnen over bekende onderwerpen, dikwijls in de tegenwoordige tijd.

B1 - Intermediate: u kunt een gesprek voeren met complexe zinnen (met bijzinnen) in de tegenwoordige tijd, de verleden tijd en de toekomstige tijd. U begrijpt complete teksten over een bekend onderwerp (goede passieve kennis). U schrijft langere zinnen met bepalingen. De spraakkunst is nog benaderend. Er is een gebrek aan woordenschat in sommige domeinen van het dagelijkse leven.

B2 - Upper Intermediate: u hebt een professioneel niveau, waarmee u een onderneming kunt voorstellen, moeilijke vragen kunt beantwoorden en simpele onderhandelingen kunt voeren. U hebt een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. U beheerst globaal de spraakkunst maar niet alle regels worden spontaan gebruikt. U hebt moeilijkheden met idiomen en een gebrek aan precieze woordenschat.

C1 - Gevorderde: u hebt een goede taalbeheersing. De grammatica is gewoonlijk actief bekend. U kunt onderhandelen en moeilijke situaties beheersen. U hebt nog een gebrek aan zeer precieze woordenschat en idiomen. De doeltaal klinkt nog niet compleet zoals een moedertaal.

C2 - Zeer gevorderde: u hebt een zeer goede taalbeheersing, die tweetaligheid benadert. De zeer nauwkeurige woordenschat en idiomen om helemaal spontaan te communiceren en een metaforische taal te gebruiken, ontbreken nog.

Welke vaardigheden kunt u ontwikkelen ?

De intensieve cursus is met name geschikt om uw taalvaardigheid en vooruitgang in een week te stimuleren . Als u een passieve kennis van de taal hebt, is dit type cursus ideaal om die te activeren. De intensieve groepscursussen zijn vooral bedoeld om de volgende vaardigheden te stimuleren:

 • Uw passieve kennis reactiveren
 • Goede mondelinge automatismen creëren
 • Uw algemene woordenschat uitbreiden
 • Uw angst om te spreken overwinnen
 • Uw uitspraak verbeteren
 • Uw mondelinge expressie vlotter maken
 • Uw luistervaardigheid verbeteren
 • Idiomatische uitdrukkingen beheersen
 • De grammaticaregels actief gebruiken
 • Uw woorden nuanceren

Intensieve privé- of semi-privécursussen zijn zeer flexibel op het vlak van doelstellingen en inhoud en laten toe elke taalvaardigheid te ontwikkelen. De aard van de te verbeteren vaardigheden worden bepaald tijdens de behoeftenanalyse.

Praktische informatie: 2 formules

INTENSIEVE GROEPSCURSUSSEN ENGELS, FRANS EN NEDERLANDS
 • Kleine groepen van 4 tot 7 deelnemers, in een van onze talenscholen in België: Brussel of Waterloo
 • Taalbad van 30 uur op 5 opeenvolgende dagen,
 • Van maandag tot vrijdag, elke dag van 9u00 tot 16u00, lunch niet inbegrepen (1 uur onderbreking).
 • Het hele jaar door gepland, met minimum 4 deelnemers
INTENSIEVE PRIVÉ- OF SEMI-PRIVÉCURSUSSEN
 • Taalbad van 30 uur op 5 opeenvolgende dagen in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Russisch, Chinees (andere talen mogelijk) in België, (Brussel, Luik, Waterloo) of in een van onze leslokalen of op het bedrijfsterrein, in heel België.
 • Inhoud, data en plaats bepaald naargelang de behoeften van de deelnemer(s).
 • Van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 16u00, lunch met de trainer al dan niet inbegrepen (naar keuze).

Welke vooruitgang kunt u verwachten?

Met 30 uur kunt u meestal de helft van een taalniveau (- ERK op de schaal van het niveau van het Europees Referentiekader voor Talen) vooruitgaan. De vooruitgang is direct gerelateerd aan de intensiteit van het programma. Intensieve privécursussen zijn iets efficiënter want ze zijn volledig op de doelstellingen van de deelnemer gericht.

Tarieven

Intensieve groepscursus: 30 uur in 5 opeenvolgende dagen bedragen € 549 incl. 21% BTW voor particulieren en € 599 excl. 21% BTW voor zelfstandigen en bedrijven.

Intensieve privécursus: 30 uur in 5 opeenvolgende dagen: gelieve contact met ons op te nemen voor de tarieven van de semi-privé-cursussen (degressieve prijzen voor meerdere mensen met hetzelfde niveau in dezelfde groep). Optie: lunch met de trainer.