PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
  • ONZE VERSCHILLEN

    HETGEEN CALL INTERNATIONAL UNIEK MAAKT

« De talenscholen lijken allemaal op elkaar, met hun zelfstandige leraren. Het zijn taalhandelaars en alleen hun prijzen zijn vergelijkbaar! » zeggen sommige HR-verantwoordelijken ons.

Niets is minder waar. Zie hier waarom …

 

Call International bestaat sinds meer dan 30 jaar, hetgeen op zich al een uitdaging is, op een markt die elk jaar nieuwe talenscholen ziet bloeien die slechts 2 of 3 jaar zullen bestaan.

Een exclusieve pedagogiek

Call International heeft een exclusieve methode in 3 stappen ontwikkeld, genoemd  « 3 Steps Up », die het natuurlijk leerproces van een taal imiteert. De doeltaal wordt zo aanzienlijk veel sneller geassimileerd dan met klassieke lessen. (Deze pedagogiek wordt beschreven onder de titel “Pedagogie”. Alleen al deze pedagogische keuze maakt ons verschillend door de specifieke bakens die ze ons verplicht op te stellen.

De belangstelling voor de neuro-wetenschappen

Hetgeen aan al onze pedagogische keuzes ten grondslag ligt, werd door talrijke onderzoeken en ontdekkingen over de hersenen bevestigd. Hetzij in onze manieren van leren, memoriseren, op lange termijn onthouden of in de motivatie, het plezier om te leren, de remmen en blokkades die we creeëren, het waarom begrijpen staat toe om het hoe te doen … of juist niet te ontwikkelen.

De begeleiding van onze taaltrainers

We kiezen hen voor de waarden die we gemeenschappelijk hebben, hun zin voor communicatie en aanmoediging, hun geduld, hun kompassie en hun taalvaardigheden. Zodat onze leraren onze pedagogische keuzes in de praktijk brengen, leiden we hen eerst via coaching tijdens een week op en vervolgens via continue workshops. Dit pedagogisch kader en deze begeleiding bestaan simpel weg nergens anders!

En de leerling daarin ?

Omdat hij/zij ook uniek is, nodigen we de kandidaat tijdens de eerste opleidingsaanvraag uit een online vragenlijst in te vullen, genoemd “leerprofiel”. Hiermee begrijpen we hoe deze leerling het taalonderwijs benadert (zijn comfort- en ongemakzones) en zodoende zijn/haar taal te spreken als het om een zo efficiënt mogelijk manier om een taal te onderwijzen gaat. Hiertoe hebben we verschillende protocollen opgesteld : een grondige behoeftenanalyse, een verfijnde evaluatie van de vier taalvaardigheden en een vragenlijst over het leerprofiel. Het geheel leidt tot het opstellen van een volledig evaluatierapport voor de beoordelaar van de opleiding en de taaltrainer.

De beangstelling naar innoverende oplossingen en upgrades

Omdat onze wereld krioelt van vindingrijke ideeën, is het onze plicht om waakzaam te blijven en hiertoe tools te testen en eventueel in ons aanbod op te nemen. Deze tools kunnen zoveel antwoorden bieden aan uitdagingen die onze leerlingen tegenkomen. Zo is het dat het programma Speech Power een unieke combinatie is die helpt luistermoeilijkheden van leerlingen, die weinig op hun gemak met talen zijn, op te lossen. Het e-learning programma Flex gebruikt het e-learning platform Rosetta Stone, het meest ontwikkelde ter wereld qua inhoud. Regelmatig volgt onze pedagogische staff specifieke opleidingen die nieuwe pedagogische tools voorstellen teneide ons onderwijs voortdurend aan te passen en te verbeteren.

Alle behoeften worden vervuld

Binnen het geheel van de taalprogramma’s die Call International voorstelt, vinden onze leerlingen met alle leerprofielen, niveaus een aan de meeste behoeften geschikt lesprogramma. De beginner zal meer zijn geluk in algemene taallessen of gepersonaliseerde lessen vinden, terwijl de gevorderde leerling aan communicatie-ateliers zoals als Presentation Skills, Negociations Skills, Writing Skills etc. kan deelnemen. Intensieve lessen ja of nee, privé of in een groep, op afstand of face-to-face, met een algemene of werkgeoriënteerde inhoud, immersie in Engeland, de voorbereiding op certificaties, de lesinhoud online zijn zovele wegen die de leerlingen naar een snel succes leiden. Er bestaan ook programma’s voor kinderen, tieners en studenten. De cirkel is rond!

De resultaten : onze uitdaging is het snelle welslagen van de missie

Behalve het opstellen van een volledig evaluatierapport (evaluatie van het taalniveau, behoeftenanalyse, leerprofiel) voor de beoordelaar van de opleiding en de taaltrainer, werd een kwaliteitsvervolg opgezet (evaluatierapport, telefonische oproep aan de deelnemers, advies, continu overleg) zowel als begeleiding van de taaltrainer en de opleiding.

Het resultaat ? CALL INTERNATIONAL verkrijgt 94% algemene tevredenheid bij zijn klanten.