PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
 • Vergadertechnieken

  Voor elke persoon binnen een onderneming die betrokken is bij de voorbereiding , sturing of deelname van vergaderingen (met of zonder ervaring)

  Intra-company : alleen voor het personeel van het bedrijf, met aangepaste kalender, liefst in onze gebouwen, maar ook andere locaties zijn mogelijk
  Inter-company : kleine open groepen worden in onze gebouwen georganiseerd
De doeltalen: Engels, Frans, Nederlands

Specifieke doeleinden

 • een vergadering op een dynamische manier openen en afsluiten; 
 • zijn ideeën duidelijker voorbereiden, structureren en presenteren; 
 • de aandacht trekken en behouden, gehoord en begrepen worden; 
 • actief luisteren; 
 • de stress, lichaamstaal en stemimpact beheersen; 
 • jongleren met visuele hulpmiddelen; 
 • argumenten aanhalen en verdedigen; 
 • de juiste vragen stellen om de juiste informatie te bekomen; 
 • zijn mening geven; 
 • zijn instemming of gebrek aan instemming tonen; 
 • een spreker onderbreken; 
 • omgaan met vragen en opmerkingen; 
 • zijn ideeën samenvatten en op een assertieve manier besluiten; 
 • de dynamische follow-up van de vergadering verzorgen. 

Aanpak

 • Eenvoudige maar efficiënte hulpmiddelen, die makkelijk te onthouden en toe te passen zijn. 
 • Integratie van de technieken ten gronde, dankzij een groot aantal praktijkoefeningen. 
 • Steeds meer uitgewerkte wisselingen van meningen, in relatie tot het werk. 
 • Opbouwende feedback dankzij het filmen van alle simulaties. 
 • Het creëren van automatismen, met als resultaat vlotheid, duidelijkheid en assertiviteit. M.a.w. het doel is bereikt!