PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
 • Vergadertechnieken

  vergaderingen voorbereiden , leiden of bijwonen

  Intra-company : alléén voor uw bedrijf, met aangepaste kalender, in onze gebouwen of in de uwe
  Inter-company voor kleine open groepen in onze gebouwen

Engels, Frans, Nederlands

Seminars voor beroepsmensen: succesvol vergaderen

Tijdens deze seminars worden deelnemers ondergedompeld in veel situaties met progressieve moeilijkheden. De vele praktische oefeningen maken een grondige integratie mogelijk van communicatietechnieken voor een publiek (woordenschat, uitdrukkingen, non-verbale taal, visuele boodschappen).

Voor wie?

Voor beroepsmensen die hun vergadertechnieken in een vreemde taal willen verbeteren.

Welk niveau?

De seminars zijn geschikt voor niveaus B1 en hoger.

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen

A0 - Echte beginneling: u hebt nooit de doeltaal geleerd, slechts een tiental woorden zijn u bekend.

A1 - Valse beginneling: u kent tussen 50 en 100 woorden in de doeltaal. U gebruikt stereotiepe zinnen zoals "hoe laat is het?"

A2 - Lower intermediate: u kunt een klein gesprek voeren (begrijpen en spreken) met eenvoudige zinnen over bekende onderwerpen, dikwijls in de tegenwoordige tijd.

B1 - Intermediate: u kunt een gesprek voeren met complexe zinnen (met bijzinnen) in de tegenwoordige tijd, de verleden tijd en de toekomstige tijd. U begrijpt complete teksten over een bekend onderwerp (goede passieve kennis). U schrijft langere zinnen met bepalingen. De spraakkunst is nog benaderend. Er is een gebrek aan woordenschat in sommige domeinen van het dagelijkse leven.

B2 - Upper Intermediate: u hebt een professioneel niveau, waarmee u een onderneming kunt voorstellen, moeilijke vragen kunt beantwoorden en simpele onderhandelingen kunt voeren. U hebt een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. U beheerst globaal de spraakkunst maar niet alle regels worden spontaan gebruikt. U hebt moeilijkheden met idiomen en een gebrek aan precieze woordenschat.

C1 - Gevorderde: u hebt een goede taalbeheersing. De grammatica is gewoonlijk actief bekend. U kunt onderhandelen en moeilijke situaties beheersen. U hebt nog een gebrek aan zeer precieze woordenschat en idiomen. De doeltaal klinkt nog niet compleet zoals een moedertaal.

C2 - Zeer gevorderde: u hebt een zeer goede taalbeheersing, die tweetaligheid benadert. De zeer nauwkeurige woordenschat en idiomen om helemaal spontaan te communiceren en een metaforische taal te gebruiken, ontbreken nog.

Vergadervaardigheden

Dit seminar behandelt de volgende vaardigheden in de gekozen taal:

 • een vergadering op een dynamische manier openen en afsluiten; 
 • zijn ideeën duidelijker voorbereiden, structureren en presenteren; 
 • de aandacht trekken en behouden, gehoord en begrepen worden; 
 • actief luisteren; 
 • de stress, lichaamstaal en stemimpact beheersen; 
 • jongleren met visuele hulpmiddelen; 
 • argumenten aanhalen en verdedigen; 
 • de juiste vragen stellen om de juiste informatie te bekomen; 
 • zijn mening geven; 
 • zijn instemming of gebrek aan instemming tonen; 
 • een spreker onderbreken; 
 • omgaan met vragen en opmerkingen; 
 • zijn ideeën samenvatten en op een assertieve manier besluiten; 
 • de dynamische follow-up van de vergadering verzorgen.

Praktische informatie : 2 formules

Inter-company seminars
We organiseren deze tweedaagse open seminars vanaf twee registraties.
Bekijk hier de seminarkalender om de volgende sessie te vinden:


Intra-company seminar
Het 2-daagse seminar (14 uur, 1 uur lunch per dag inbegrepen) is georganiseerd binnen het bedrijf, op maat gemaakt voor uw werknemers, in onze gebouwen of in de uwe. Andere tijdverdelingen zijn mogelijk.

Tarief

Inter-company seminars: € 999 exclusief btw voor de 2 dagen

Intra-company seminar: volgens aanbod