PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
  • Taalaudit

Een taalaudit brengt u de volgende voordelen:

  • Hij geeft inzicht in de impact van de factor taal op de verschillende activiteiten.
  • U kan de voor het bedrijf belangrijke talen achterhalen, zowel in- als extern.
  • Hij voorziet, in de middellangetermijndoelstellingen van het bedrijf, het taalprofiel en de specifieke taalbehoeften voor de verschillende afdelingen.

Hij kan als volgt opgevat worden:

  • Behoefteanalyse van het bedrijf en zijn verschillende afdelingen (ontwikkelingsplannen, strategische keuzes, hinderpalen, tevreden klanten in- en extern, ...)
  • Individuele ontmoeting met alle medewerkers of bepaalde teams (grondige analyse van de actieve en passieve talenkennis, de persoonlijke behoeften en het leerprofiel)
  • Synthese van de analyses
  • Ontmoeting met de directie en toelichting van de resultaten
  • Aanbevelingen

De talenkennis van uw medewerkers draagt in belangrijke mate bij tot de waarde en het (interne en externe) imago van uw bedrijf.
Niet alleen multinationals hebben belang bij polyglotten. Ook heel wat KMO’s voeren in en uit en kleine bedrijven werven internationale profielen aan.

Binnen een bedrijf heeft men niet altijd een juist beeld van de werkelijke taalbehoeften, nationaal en internationaal. Vaak kijkt men niet verder dan de marketing en de verkoop. En bij aanwervingen wordt het niveau van de kandidaten, zowel door de sollicitant zelf als door de interviewer, nog al te vaak overschat.
De kennis van het Engels -als neutrale taal- wordt vaak als doorslaggevende factor beschouwd, dit uiteraard ten koste van de kwaliteit van de communicatie in een landstaal. De vraag is dus: hoe staat het met de globale talenkennis?

Om dit te achterhalen is een audit van de taalcompetenties de geknipte tool.