Engelse test

75,00

Deze online Engelse test beoordeelt 4 taalvaardigheden in 15 minuten (luisteren, spreken, lezen en schrijven). U krijgt een accurate en duidelijke beoordeling in minder dan 24 uur.

De bovenstaande prijs is inclusief 21% BTW (70€ excl. BTW).

Beschrijving

Deze online Engelse test beoordeelt 4 taalvaardigheden in 15 minuten (luisteren, spreken, lezen en schrijven), met behulp van realistische scenario's. Inheemse experts evalueren hun werkelijke vermogen tot interactie, zowel mondeling als schriftelijk. U krijgt een accurate en duidelijke beoordeling in minder dan 24 uur.

Download een voorbeeld van rapport

Een meer betrouwbare evaluatie

Het gebruik van een online applicatie zorgt voor strikte controle van het evaluatieprotocol voor elke kandidaat die precies dezelfde instructies ontvangt. De examinator heeft slechts toegang tot de audio-opnames en geschriften van de kandidaat. Dus hij kan veel minder beïnvloed worden door persoonlijke indrukken, en kan zich volledig richten op de evaluatie van de taal. Dit verbetert de betrouwbaarheid van de beoordeling aanzienlijk en biedt een eerlijkere beoordeling voor aanvragers.

Een meer precieze evaluatie

Gesprekken voor taalbeoordeling leiden tot een significante belasting voor de beoordelaar, die alle aspecten van het interview tegelijkertijd moet beheren. Onder deze omstandigheden is het moeilijk om precies te evalueren op specifieke criteria. Met de Pipplet online taaltest kan de evaluator de mondelinge producties van de kandidaat zo vaak herhalen als nodig is. Criteria zoals uitspraak of grammatica kunnen dus nauwkeurig worden geanalyseerd, wat de validiteit van de evaluatie verbetert.

De examinatoren zijn moedertaalsprekers, gecertificeerde taaldocenten, met minstens 5 jaar ervaring in het onderwijzen van hun moedertaal. Deze evaluatie is gebaseerd op het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen.

Algemene aankoopvoorwaarden te downloaden