PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.

5 tips om een speech in het Engels voor te bereiden

Wat zou ik graag een even dynamische presentatie willen kunnen geven als Ingrid!

Zo liet Jenny zich ontvallen bij haar manager nadat ze een compleet andere Ingrid aan het werk had gezien tijdens de presentatie van haar maandelijkse cijfers*. Niet alleen was haar boodschap duidelijker, maar het was vooral de dynamiek die van haar uitging, die indruk maakte. Resultaat? Een levendige voorstelling van wat doorgaans oersaai is! Hoe dit mogelijk is? Het probleem vroeger was niet zozeer haar Engels maar wel het feit dat ze er niet in slaagde om de interesse van haar publiek te wekken. Ingrid volgde een korte opleiding “Presentation Skills”. Een tip van de sluier.

  1. Bouw uw presentatie altijd op volgens de klassieke structuur van inleiding, corpus en slot, uiteraard gevolgd door de vraagstelling.
  2. Zorg voor een sterk begin en dito slot. Met een gevatte uitspraak (een anekdote, een vleugje humor,…) zet u meteen de toon: we zullen het nuttige aan het aangename koppelen. Oefen tot vervelens toe: de inleiding omdat u ongetwijfeld zenuwen zult hebben en het slot voor een optimale impact (misschien wel het enige wat uw toehoorders zullen onthouden).
  3. Vereenvoudig uw slides: Power Point is slechts een hulpmiddel. Het biedt geen garantie op een succesvolle presentatie en compenseert evenmin een gebrekkige voorbereiding of oefening. Er wordt vaak te veel tijd besteed aan het opmaken van slides en te weinig aan het inoefenen van uw presentatie. Slides bevatten ook vaak teveel informatie en er zijn er teveel.
  4. Waarom een overvolle tabel met onleesbare cijfers projecteren? Kies voor een vereenvoudigde grafiek, of slechts enkele cijfers en geef uw toehoorders een kopie van de volledige tabel met uw commentaren erbij. Of nog beter: bezorg alle aanwezigen vooraf per e-mail de betreffende tabel met een toelichting of vragen. Tijdens uw presentatie heeft u te maken met personen die goed op de hoogte zijn. Bereid u voor door via e-mail of telefonisch advies in te winnen en zo uw publiek tot uw bondgenoot te maken.
  5. Naast een coherente structuur en leuke illustraties, is er slechts één sleutelwoord voor een geslaagde presentatie en dat is: oefenen! Ideaal zou zijn om een coach te hebben die uw presentatie opneemt en met wie u samen uw sterke en zwakke punten bekijkt. Een camera liegt namelijk niet over niet-verbale zaken. Heeft u zichzelf al eens op scherm gezien en gehoord? De manier waarop u uw boodschap overbrengt, uw non-verbale communicatie (gebaren, ademhaling, stem, blik) zal uw boodschap kracht bij zetten…of misschien ook niet. Het is de samenhang tussen het verbale en het non-verbale die ervoor zal zorgen of uw verhaal overkomt.

Elk van ons zal ooit wel eens een presentatie moeten geven. Ingrid is er klaar voor. En u?

Contacteer mij voor verdere inlichtingen

* Reële reactie in een onderneming, de personages hebben een fictieve naam.

Comments are closed.