PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
 • Outsourcing

  Outsourcing : een nuttige en budgetvriendelijke oplossing

  Als er intern niet genoeg mankracht of expertise is om een degelijke organisatie en opvolging van de trainingen te garanderen,
  Als er hier om budgettaire redenen geen extra personeel voor voorzien is

Volgende taken kunnen uitbesteed worden:

 • Update van de opleidingskalender van de onderneming
 • Opvolging per mail van de informatievragen en de inschrijving van het personeel
 • Taalaudit van uw sollicitanten (Zie ook pagina «Taalaudit»): analyse van het taalniveau, het leerprofiel en de pedagogische aanbevelingen, syntheseverslag
 • Invoeren van de inschrijvingen in het programma van het bedrijf (beperkte toegang)
 • Organisatie van de opleidingen (contacten met de trainers van alle opleidingsverstrekkers, lokalen reserveren, materiaal voorzien, enz.)
 • Opvolging van de opleidingen (deelneming, evaluatie)
 • Regelmatig onderhoud met uw dossierbeheerder.

Deze taken variëren natuurlijk van bedrijf tot bedrijf en naargelang de gewenste betrokkenheid.
Dit kan gaan van het beheer van alle opleidingen tot bijvoorbeeld allen dat deel gebonden aan externe leveranciers.
Doorgaans stelt het bedrijf ons een computer ter beschikking met alleen toegang tot het benodigde programma.
Het kostenplaatje zal afhangen van de informatiestroom en van het aantal geoutsourcete taken.
Dat u zal besparen, dat staat vast!
Alle communicatie verloopt aangenaam en vlot via uw persoonlijke dossierbeheerder.<+


Voorwaarden voor een vlot verloop

Om deze samenwerking vlot te laten verlopen, zijn er uiteraard een aantal voorwaarden:

 • Beide partijen (het bedrijf en Call International) moeten al een gemeenschappelijk verleden hebben, d.w.z. ze moeten al eerder succesvol hebben samengewerkt en vertrouwen hebben in elkaar.
 • De outsourcing zal opgestart worden voor een testperiode van 3 of 6 maanden en kan de onderlinge relaties hertekenen.
 • Na deze proefperiode zal er jaarlijks een contract worden opgemaakt.
 • Onze dossierbeheerder zal ingewijd moeten worden in het programma waarin hij alles zal moeten verwerken.

Referenties

Op aanvraag kunnen we u een referentie bezorgen in de vorm van een getuigenis van een vruchtbare outsourcingssamenwerking, mits akkoord van een van onze tevreden klanten.