PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
  • FAQ: Veelgestelde vragen

OVER TAALCURSUSSEN

DE FORMULES

Welke talen biedt u aan?
Frans, Nederlands, Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Russisch, Chinees, Japans, Arabisch (andere talen mogelijk).

Wat zijn de huidige lesformules?
In groepen in onze centra , privé of semi-privé in onze centra, binnen bedrijven of bij de particulier, intensief , via de telefoon , via e-learning .

Uit hoeveel personen bestaan de groepen in uw centra?
Tussen 3 en 7 personen. De groepen staan open voor iedereen. (Zie Groepen in onze talenscholen )

Als ik de privé-cursus kies, moet ik dan een minimum aantal uren volgen?
Neen, alles hangt af van uw doelstellingen en van uw budget. U bepaalt de duur van het programma. Niettemin raden wij u aan de nodige opleidingstijd te volgen om uw doelstellingen te bereiken, in de beste prijs/kwaliteitsverhouding.

Is een taalbad de beste formule?
Het voordeel van een taalbad is dat u ondergedompeld wordt in de taal en dus verplicht wordt om te denken in die taal. Maar als de hersenen verzadigd raken, sluiten ze zich af en leren ze niets meer bij. De vergeetcurve kan na een grote inspanning, na het taalbad, steil naar beneden gaan. Wij raden dan ook vaak een intensieve cursus in privé of in groep aan (6 uur/dag + 1 uur middagpauze met de docent) voor lagere niveaus (tot A2/B1) omdat de hersenen de verkregen informatie moeten verwerken. Een residentieel taalbad is zeer rendabel vanaf een gemiddeld niveau (B1). Het taalbad is niettemin een uitstekende formule voor drukbezette mensen of voor mensen die binnenkort volledig ondergedompeld zullen worden in de doeltaal.

Zijn de telefooncursussen efficiënt?
Ja, als ze goed gebruikt worden. Meestal raden wij de combinatie aan met een face-to-face opleiding, om de juiste automatismen aan te leren en de om basis te onthouden. Een soepele formule, ideaal voor drukbezette mensen. Wij adviseren die aan mensen die veel tijd aan de telefoon doorbrengen. Het is trouwens een uitstekende aanvulling op de intensieve formules (als men weinig tijd heeft om te spreken en dus dreigt het bereikte niveau te verliezen).

Kan men met e-learning een taal leren?
Deze formule is een uitstekende leertool, maar er zijn voorwaarden aan verbonden.
Een taal leren, is automatismen ontwikkelen, spontane mechanismen creëren, en dit kan natuurlijk pas door spontaan contact met een échte gesprekspartner. Daarom zijn we voorstander van wat wij de "blended" formule noemen, hier wordt een tutor aangesteld die de gebruiker online volgt en hem advies geeft en aanmoedigt. De cursist kan ook regelmatig een afspraak maken met een coach om de leerstof te activeren en spontaniteit op te wekken. Deze aanpak kan nuttig blijken voor wie regelmatig in contact wil blijven met de doeltaal of bepaalde aspecten van de taal wil opfrissen, zaken waarvoor een specialist nodig is die men thuis/op kantoor natuurlijk niet altijd bij de hand heeft. Ook voor wie onregelmatige werkuren heeft of moeilijk bereikbaar is voor de trainer, kan e-learning een oplossing bieden. Deze formule vraagt wel een persoonlijke discipline om de lessen regelmatig te volgen, anders blijven resultaten natuurlijk uit... Het kan dus een goede oplossing zijn, op voorwaarde dat de basis goed zit en de steunpilaren stevig in de grond verankerd zijn. Doordacht advies is hier dus van onschatbare waarde.

Kunnen uw docenten de specifieke behoeftes binnen een onderneming beantwoorden?
Vertrekkend van een behoefteanalyse van het actieve en passieve niveau en van het leerprofiel programmeren we de formule die het beste bij u past. Dat kan gaan van algemene cursussen tot zeer gerichte cursussen voor de onderneming en de functies, zogenaamde " Zakelijke vaardigheden ", of een combinatie van meerdere formules. Onze docenten zijn geselecteerd om hun vaardigheden in een specifiek domein.

UW EVALUATIE

Hoe stelt u de groepen samen?
De deelnemers nemen vooraf deel aan een niveautest (actieve en passieve kennis). Op basis van de resultaten worden de groepen ingedeeld.

Is er een evaluatie van de niveautest voor het begin van de opleiding?
Ja, zo leert de docent het huidige niveau van de deelnemer beter kennen en kan hij zich beter aanpassen aan zijn behoeftes. Voor de privé en semi-privé opleidingen wordt de screening verfijnd door een behoefteanalyse en een leerprofielvragenlijst (optioneel) om de inhoud van de opleiding nog beter te bepalen.

Is deze evaluatie gratis en zonder verbintenis?
Voor particulieren is deze evaluatie volledig gratis. Voor ondernemingen is deze test gratis als de persoon zich inschrijft voor een van onze cursussen. Bij niet-inschrijving zal 75 € gefactureerd worden.

Kan ik deze test doen wanneer ik wil?
Ja, op voorwaarde dat u een afspraak maakt tijdens de openingsuren van onze talenscholen.

Is de test verplicht?
Ja, het is de essentiële voorwaarde voor een gerichte opleiding, zelfs bij de vorming van een groep. Zonder deze evaluatie kunnen we uw opleiding niet efficiënt organiseren.

ORGANISATIEKENMERKEN

Waar worden de opleidingen gegeven?
In onze Call International centra, binnen de ondernemingen of bij u thuis.

Bestaat een opleidingsuur uit 60 minuten?
Ja, al onze uren bedragen 60 minuten.

Wat is het profiel van de docenten? Zijn zij "native speakers"?
Al onze docenten zijn " native speakers " en hebben onze leermethode, “Steps Up” genoemd, gevolgd (zie pedagogie). Zij hebben een intensieve opleiding gekregen van 2 weken en worden voortdurend omkaderd en begeleid. Zij volgen regelmatig bijscholingscursussen.

Welk lesmateriaal wordt er gebruikt?
De docenten delen documenten uit tijdens de cursus. Zij gebruiken daarvoor teksten die door onze diensten werden ontwikkeld. Dit lesmateriaal gaat over een cursus- en een grammaticaboek en wordt aangepast aan uw behoeftes die tijdens de behoefteanalyse genoteerd werden.

LEERMETHODE

Welke methode wordt gebruikt?
Al onze docenten worden opgeleid volgens de sleutelprincipes van onze natuurlijke leermethode.

Is deze methode gestructureerd?
Zeer. Het is van de meest gestructureerde benaderingen, omdat de docent rekening houdt met tal van criteria voor de opbouw van zijn cursus.

Welke plaats hebben schriftelijke vaardigheden in uw cursussen?
De cursus is gericht op mondelinge vaardigheden . Schrijven wordt niettemin ingeschakeld als geheugensteuntje. Wil de deelnemer zijn schrijfvaardigheden verder ontwikkelen, dan kan hij een beroep doen op onze schriftelijke communicatietrainingen.

Wat betekent de "versnelde" leermethode?
Alle elementen zijn zorgvuldig bestudeerd om de student in een ontspannen, comfortabele en prettige situatie te brengen. Op deze manier leert hij op een natuurlijke wijze en ook veel sneller dan de traditionele methodes die eerder de neiging hebben om hem in een stresssituatie te plaatsen (zie het geheim van de natuutrlijke leermethode). Het stimuleren van het maximum aantal geheugenfuncties (Whole-Brain Learning), van alle zintuiglijke kanalen , van de grootst mogelijke emotionele impact met de rechtstreekse integratie van het lange termijngeheugen. U herinnert zich toch nog de geniale lessen waarvoor u bijna geen moeite moest doen omdat de materie zo goed onderwezen werd (onmiddellijke memorisatie tijdens de les)?

Hoeveel tijd heb ik nodig om me vlot te kunnen uitdrukken?
Dit hangt af van uw doelstelling.

  • Overleven (= beginnersniveau of A1);
  • Toerisme (= gemiddeld basisniveau of A2);
  • Gemakkelijke uitwisselingen, uitgewerkte gesprekken (= gemiddeld niveau of B1);
  • Zaken doen (onderhandelen, presentaties geven, verkopen, …) (=gemiddeld gevorderd niveau of B2);
  • Ver gevorderd (C1 of C2).

Elk niveau vraagt ongeveer 45 à 60 uur, afhankelijk van de persoon, de taalkundige bagage, de kennis van de doeltaal en andere talen, de persoonlijkheid en vooral de openheid van het oor die een grote rol op de vooruitgangssnelheid speelt.

TARIEVEN

Wat zijn de tarieven van de verschillende formules?
In het algemeen worden de prijzen vermeld in de pagina’s die een programma beschrijven.

Wanneer moet ik u betalen?
Wij vragen u bij uw inschrijving een voorschot van 25 % . Het saldo is verschuldigd bij aanvang van de cursus.

Wat is in de prijs inbegrepen?
Uw evaluatietest, en het cursusmateriaal van de groepsopleidingen. Vpoor privé-cursussen zijn het het materiaal en de verplaatsingskosten niet inbegrepen. De verplaatsingskosten worden berekend vanaf het dichtstbijzijnde Call International centrum. Zie hieronder voor het materiaal.

Moet men een supplement betalen voor het materiaal?
In de groepscursussen is de prijs van de cursus inclusief de basismateriaalkosten van de opleiding (cursusboek, grammaticaboek). Het is evenwel mogelijk bestaand materiaal toe te voegen (cd's, DVD, …). Dit bedrag wordt opgeteld bij het bedrag van de opleiding. In de privé en semi-privé cursussen is het materiaal niet inbegrepen.

Waarom een opleiding bij Call International?
De kwalitatieve elementen zullen u helpen uw doelstellingen snel te bereiken. Ons docententeam bestaat uit opleidingspecialisten. Dit garandeert u een trefzeker antwoord op uw behoeften en een verhoogde return on investment (ROI) (zie pedagogie, kwaliteitsverbintenis, referenties).

KWALITEIT

Hoe garandeert u de kwaliteit in de praktijk?
Enerzijds garanderen wij de pedagogische kwaliteit door een continu opleidingssysteem (basisopleiding, coaching, evaluaties, workshops, uitwisselingen).
Anderzijds voeren wij regelmatig kwaliteitsenquêtes uit ter verificatie van de tevredenheid bij onze klanten. (Snelle, tussentijdse en afsluitende evaluaties, begin- en eindrapporten van een cyclus, kwaliteitsfollow-up via de telefoon).
Hierdoor behalen we een algemene tevredenheidsindex van meer dan 90% bij onze klanten die geinterviewd werden tijdens de "Q*for" auditering (zie kwaliteitsverbintenis ).

OVER COMMUNICATIESEMINARS

DE FORMULES

Welke talen biedt u aan?
Frans, Nederlands, Engels, vreemde taal of moedertaal (nooit beide samen). (andere talen optioneel).

Wat zijn de huidige formules?
De inter-company seminars zijn open voor alle mensen van verschillende professionele omgevingen en worden in één van onze centra georganiseerd: zie ons communicatieseminarkalender.

Uit hoeveel personen bestaan de groepen in uw centra?
Tussen 2 en 6 personen. De groepen staan open voor iedereen.

Moet ik dan een minimum aantal uren volgen?
Ja, de duur van de inter-company seminars is vast en kan dus niet veranderd worden (2 dagen).

Hoe kunnen uw trainers de specifieke behoeftes binnen een onderneming beantwoorden?
Vertrekkend van een behoefteanalyse programmeren we de inhoud die het beste bij u past. Onze trainers zijn geselecteerd om hun vaardigheden in een specifiek domein.

Organiseert u ook privé-workshops?
Alle inhoud kunnen in privé gegeven worden. Sommige onderwerpen zijn meer interessant in kleine groepen (presenteren, onderhandelen), dank zij de interactie tussen de deelnemers.

UW EVALUATIE

Hoe stelt u de groepen samen?
De deelnemers nemen vooraf deel aan een niveautest (actieve en passieve kennis) indien de voertaal van de seminar niet de moedertaal van de candidaten is. Op basis van de resultaten worden de groepen ingedeeld. Als de voertaal de moedertaal van de deelnemers is worden de groepen ingedeeld afhankelijk van de objectieven en de gekozen thema’s. Indien nodig wordt de schriftelijke taal geevalueerd.

Is de behoefteanalyse verplicht?
Ja, het is de essentiële voorwaarde voor een gerichte training, zelfs bij de vorming van een groep. Zonder deze analyse kunnen we uw seminar niet efficiënt organiseren.

ORGANISATIEKENMERKEN

Waar worden de opleidingen gegeven?
De inter-company seminars worden altijd in één van onze Call International centra.

Bestaat een opleidingsuur uit 60 minuten?
Ja, al onze uren bedragen 60 minuten .

Wat is het profiel van de trainers? Zijn zij "specialisten"?
Al onze trainers zijn " specialisten " in hun domein. Ze hebben onze leermethode “3 Steps Up” gevolgd (zie pedagogie). Zij hebben een intensieve opleiding gekregen van 2 weken en worden voortdurend omkaderd en begeleid. Zij volgen regelmatig bijscholingscursussen.

Welk lesmateriaal wordt er gebruikt?
De trainers gebruiken een trainingsboek dat door onze diensten werden ontwikkeld. Dit lesmateriaal wordt aangepast aan uw behoeftes die tijdens de behoefteanalyse genoteerd werden.

LEERMETHODE

Welke methode wordt gebruikt?
Al onze trainers worden opgeleid volgens de sleutelprincipes van onze pedagogie.

Is deze methode gestructureerd?
Zeer. Het is van de meest gestructureerde benaderingen, omdat de docent rekening houdt met tal van criteria voor de opbouw van zijn cursus.

Hoe kunnen gedragen en houdingen zo snel verandering ?
Alle elementen zijn zorgvuldig bestudeerd om de deelnemer in een ontspannen, comfortabele en prettige situatie te brengen. Op deze manier leert hij op een natuurlijke wijze en ook veel sneller dan de traditionele workshops die eerder de neiging hebben om hem in een stresssituatie te plaatsen (zie pedagogie). Het stimuleren van het maximum aantal geheugenfuncties (Whole-Brain Learning), van alle zintuiglijke kanalen , van de grootst mogelijke emotionele impact met de rechtstreekse integratie van het lange termijngeheugen. U herinnert zich toch nog de geniale lessen waarvoor u bijna geen moeite moest doen omdat de materie zo goed onderwezen werd (onmiddellijke memorisatie tijdens de les)?

TARIEVEN

Wat zijn de tarieven van de verschillende formules?
De inter-company seminars bedragen 899 € excl. 21% BTW per person.

Wanneer moet ik u betalen?
Wij vragen u bij uw inschrijving een voorschot van 25 % . Het saldo is verschuldigd bij aanvang van de cursus.

Wat is in de prijs inbegrepen?
Uw evaluatietest, een trainingboek en uw middaglunch.

Waarom een communicatieseminar bij Call International?
De kwalitatieve elementen zullen u helpen uw doelstellingen snel te bereiken. Ons trainersteam bestaat uit communicatiespecialisten. Dit garandeert u een trefzeker antwoord op uw behoeften en een verhoogde return on investment (ROI) (zie pedagogie, kwaliteitsverbintenis, referenties).

KWALITEIT

Hoe garandeert u de kwaliteit in de praktijk?
Enerzijds garanderen wij de pedagogische kwaliteit door een continu opleidingssysteem (basisopleiding, coaching, evaluaties, workshops, uitwisselingen).
Anderzijds voeren wij regelmatig kwaliteitsenquêtes uit ter verificatie van de tevredenheid bij onze klanten via de telefoon). Hierdoor behalen we een algemene tevredenheidsindex van meer dan 90% bij onze klanten die geinterviewd werden tijdens de "Q*for" auditering (zie kwaliteitsverbintenis ).