PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
 • Dagelijkse schriftelijke communicatie

  Voor elke persoon in een onderneming die schriftelijk moet

  Intra-company : alleen voor het personeel van één bedrijf, met aangepaste kalender, liefst in onze gebouwen, maar ook andere locaties zijn mogelijk
  Inter-company : kleine open groepen worden in onze gebouwen georganiseerd

Engels, Frans, Nederlands

Seminars voor beroepsmensen: schriftelijke communicatie

Tijdens deze seminars worden deelnemers ondergedompeld in veel situaties met progressieve moeilijkheden. De vele praktische oefeningen maken een grondige integratie mogelijk van schrijftechnieken (woordenschat, uitdrukkingen, syntaxis, spelling en stijl).

Voor wie?

Voor beroepsmensen die hun schriftelijke communicatie in een vreemde taal willen verbeteren.

Welk niveau?

De seminars zijn geschikt voor niveaus B1 en hoger.

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen

A0 - Echte beginneling: u hebt nooit de doeltaal geleerd, slechts een tiental woorden zijn u bekend.

A1 - Valse beginneling: u kent tussen 50 en 100 woorden in de doeltaal. U gebruikt stereotiepe zinnen zoals "hoe laat is het?"

A2 - Lower intermediate: u kunt een klein gesprek voeren (begrijpen en spreken) met eenvoudige zinnen over bekende onderwerpen, dikwijls in de tegenwoordige tijd.

B1 - Intermediate: u kunt een gesprek voeren met complexe zinnen (met bijzinnen) in de tegenwoordige tijd, de verleden tijd en de toekomstige tijd. U begrijpt complete teksten over een bekend onderwerp (goede passieve kennis). U schrijft langere zinnen met bepalingen. De spraakkunst is nog benaderend. Er is een gebrek aan woordenschat in sommige domeinen van het dagelijkse leven.

B2 - Upper Intermediate: u hebt een professioneel niveau, waarmee u een onderneming kunt voorstellen, moeilijke vragen kunt beantwoorden en simpele onderhandelingen kunt voeren. U hebt een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. U beheerst globaal de spraakkunst maar niet alle regels worden spontaan gebruikt. U hebt moeilijkheden met idiomen en een gebrek aan precieze woordenschat.

C1 - Gevorderde: u hebt een goede taalbeheersing. De grammatica is gewoonlijk actief bekend. U kunt onderhandelen en moeilijke situaties beheersen. U hebt nog een gebrek aan zeer precieze woordenschat en idiomen. De doeltaal klinkt nog niet compleet zoals een moedertaal.

C2 - Zeer gevorderde: u hebt een zeer goede taalbeheersing, die tweetaligheid benadert. De zeer nauwkeurige woordenschat en idiomen om helemaal spontaan te communiceren en een metaforische taal te gebruiken, ontbreken nog.

Specifieke vaardigheden

Dit seminar behandelt de volgende vaardigheden in de gekozen taal:

 • de verschillende soorten documenten van een onderneming redigeren
 • jongleren met de 9 gouden schrijfregels
 • zijn ideeën structureren
 • het onderscheid maken tussen de geschreven taal en de gesproken taal
 • de zinsbouw doorgronden
 • zijn stijl aanpassen aan de correspondent
 • efficiënte technieken verwerven voor de gebruikte spelling
 • een leesbaarheidsindex toepassen
 • een persoonlijke bladschikking gebruiken
 • een checklist maken
 • zich richten naar de Europese normen

Praktische informatie : 2 formules

Inter-company seminars
We organiseren deze tweedaagse open seminars vanaf twee registraties.
Bekijk hier de seminarkalender om de volgende sessie te vinden:


Intra-company seminar
Het 2-daagse seminar (14 uur, 1 uur lunch per dag inbegrepen) is georganiseerd binnen het bedrijf, op maat gemaakt voor uw werknemers, in onze gebouwen of in de uwe. Andere tijdverdelingen zijn mogelijk.

Tarief

Inter-company seminars: € 999 exclusief btw voor de 2 dagen


Intra-company seminar: volgens aanbod

Aanpak

 • De opleiding biedt eenvoudige maar efficiënte hulpmiddelen, die makkelijk te onthouden en toe te passen zijn.
 • Grondige integratie van belangrijke schrijftechnieken (woordenschat, uitdrukkingen, zinsbouw, spelling en stijl)
 • De schrijfoefeningen worden steeds verder uitgewerkt in relatie tot het werk.
 • Het creëren van automatismen, met als resultaat vlotheid, duidelijkheid en assertiviteit. M.a.w. het doel is bereikt!