PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
  • Sectorale opleidingsfondsen

Wat is een opleidingsfonds?

In de belangrijkste sectoren van de economie hebben de sociale partners opleidingsfondsen opgezet om levenslang leren te stimuleren en ondersteunen. Elk opleidingsfonds werkt aan de uitbouw van een opleidingsaanbod binnen een bepaalde sector en omvat subsidies of premiestelsels voor de financiëring van onder andere taal- en communicatieopleidingen. De regelgeving kan van sector tot sector sterk variëren. Hieronder lijsten we degenen waarvoor wij erkend worden. Klik op uw vormingsfonds voor meer informatie. U kunt ook ons contacteren voor meer informatie.

ALIMENTO (PC 118 voor werknemers en PC 220 voor werkgevers)
Alimento
groepeert de sectorale diensten die onder beheer van de sociale partners worden aangeboden aan de werknemers en de werkgevers van de voedingsindustrie.
Birminghamstraat 225
1070 Anderlecht
Tel : 02/528.89.30
E-mail: info@alimento.be
Website: www.alimento.be

CEVORA (PC218)
Cevora vzw wordt paritair beheerd door de sociale partners van het APCB.
Eugène Plaskylaan, 144
1030 Brussel
Tel: 078/15.36.02
E-mail: contact@cevora.be
Website: www.cevora.be

CO-VALENT (PC 116 voor de arbeiders en PC207 voor de bedienden)
Co-valent is het vormingsfonds in de sector van chemie, kunststoffen en life sciences.
Auguste Reyerslaan, 80
1030 Brussel
Tel : 02/238.99.24
E-mail: connect@co-valent.be
Website: www.co-valent.be

INOM (PC 111 voor de arbeiders en PC209 voor de bedienden)
is het nationaal paritair opleidingsfonds bestemd voor opleidingen van arbeiders binnen de sector van het Paritair Comité nr. 111
Auguste Reyerslaan, 80
BluePoint
1030 Brussel
Tel : 02/706.81.84
Email : info@inom.be
Website: www.inom.be