PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Oorsprong van het model: http://economie.fgov.be/nl/consument/Handelspraktijken/Ventes_distance/#.Whf273mDOpo Bijlage 2 Boeken VI en XIV Wetboek economisch recht

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden per email, fax of post als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan

[hier dient de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep, zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn

fax en e-mailadres in te vullen]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)………………………………………………………………………………………………………

— Naam /Namen consument(en) …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Adres consument(en) ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Datum …………………………………………………………………………………………………

— Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.