PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
  • Privé en semi-privé taalcursussen

    Het 100% gepersonaliseerde programma

    Wanneer u maar wilt
    Overal in België

Beschikbaar in alle doeltalen

Het gaat over individuele trainingen (privé cursussen) of in kleine groepen voor een bedrijf or een organisatie (intra-company semi-privé cursussen). De inhoud wordt ontwikkeld op maat om uw behoeften te voldoen. Het is een flexibele formule, ideaal voor een snelle vooruitgang.

Voor wie ?

Taalcursussen voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Voor welk niveau ?

Privécursussen zijn geschikt voor alle taalniveaus.

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen

A0 - Echte beginneling: u heeft nooit de doeltaal geleerd, zelfs indien een tiental worden zijn bekend.

A1 - Valse beginneling: u kent tussen 50 en 100 woorden in de doeltaal. U gebruikt stereotiepe zinnen zoals "hoe laat is het?"

A2 - Lower intermediate: u kan een klein gesprek voeren (begrijpen en spreken) met eenvoudige zinnen over bekende onderwerpen, dikwijls in het presens. 

B1 - Intermediate: u kan een courant gesprek voeren met complexe zinnen (met bijzinnen) in het presens, het verleden en de toekomst. U begrijpt complete teksten over een bekend onderwerp (goede passieve kennis). U schrijft langere zinnen met complementen. De spraakkunst is nog benaderend. Er is een gebrek aan woordenschat in sommige domeinen van het dagelijkse leven.

B2 - Upper Intermediate: u heeft een professioneel niveau waarmee u een onderneming kan voorstellen, op moeilijke vragen kan antwoorden en simpele onderhandeling kan handelen. U heeft een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Uw spraakkunst is globaal beheerst maar niet alle regels worden spontaan gebruikt. U heeft moeilijkheden met idiomen en een gebrek aan preciese woordenschat.

C1 - Gevorderde: u heeft een goede taalbeheersing. De grammatica is gewoonlijk actief bekend. U kan onderhandelen en moeilijke situaties beheersen. U heeft nog een gebrek aan zeer preciese woordenschat en idiomen. De doeltaal klinkt nog niet compleet zoals een moedertaal.

C2 - Zeer gevorderde: u heeft een zeer goede taalbeheersing, bijna lijkend op tweetaligheid. Er ontbreken nog zeer nauwkeurige woordenschat en idiomen om helemaal spontaan te communiceren en een metaforische taal te gebruiken.

Welke vaardigheden kunt u ontwikkelen ?

Een voorafgaande behoefteanalyse zal uitgevoerd worden, en we bislissen samen samen welke doeleinden moeten bereikt worden aan het einde van uw training. Met een privécursus kunnen alle taalbehoeften gedekt worden.

Praktische informatie : 2 formules

Engels, Frans, Nederlands, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Russisch, Chinees (andere talen mogelijk) in Brussel,  Antwerpen, Gent, Waterloo, Luik, in een van onze lokalen, ofwel in degenen van uw keuze, overal in België.

NIET-INTENSIEVE PRIVÉ OF SEMI-PRIVÉ TAALCURSUSSEN

U heeft de keuze van het aantal uren, de plaats en de trainingsdata. Elke sessie duurt minimaal 1.30 u.

INTENSIEVE PRIVÉ OF SEMI-PRIVÉ TAALCURSUSSEN
30 uur gespreid over 5 opeenvolgende dagen van 9u tot 16u, lunch (1u) met de trainer niet inbegrepen. U heeft de keuze van het aantal uren, de plaats en de trainingsdata.

NB: Semi-privé cursussen zijn bedoeld voor deelnemers van een gelijkwaardig taalniveau.

Welke vooruitgang kunt u verwachten?

Met 30 uur wilt u meestal de helft van een taalniveau (- ERK op de schaal van het niveau van het Europees Referentiekader voor Talen) te bevorderen. Intensieve cursussen tonen iets efficiënter: ze zijn direct gerelateerd aan de intensiteit van het programma.

Tarief

Het privé-uurtarief bedraagt 55 € excl. BTW voor één persoon (degressieve prijzen voor meerdere mensen met hetzelfde niveau in dezelfde groep).