PLEASE NOTE: JAVASCRIPT IS DISABLED ON YOUR BROWSER. For the best user experience, please enable javascript on your browser now.
 • Groepscursussen talen

  Voor een snelle upgrading

  Groepscursussen zijn het hele jaar door gepland

De doeltalen: Engels, Frans, Nederlands

Groepslessen zijn een geweldige manier om een mondelinge taal onder de knie te krijgen, zelfs als echte beginneling. Call International heeft zijn eigen 3-stappenmethode ontwikkeld, de zogenaamde "3 Steps Up", die de natuurlijke taalverwerving bij kinderen imiteert. De intuïtieve ontdekkingsfase wordt gevolgd door de analytische fase. De leercyclus eindigt met een praktische fase in echte context. Zo kunt u uw kennis van de doeltaal snel en efficiënt ontwikkelen.

De groepscursussen vinden plaats in een van onze taalcentra (Brussel, Waterloo of Luik)

Voor wie ?

Taalcursussen voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Voor welk niveau ?

Groepscursussen zijn geschikt voor de niveaus A0 tot B2.

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen

A0 - Echte beginneling: u heeft nooit de doeltaal geleerd, zelfs indien een tiental worden zijn bekend.

A1 - Valse beginneling: u kent tussen 50 en 100 woorden in de doeltaal. U gebruikt stereotiepe zinnen zoals "hoe laat is het?"

A2 - Lower intermediate: u kan een klein gesprek voeren (begrijpen en spreken) met eenvoudige zinnen over bekende onderwerpen, dikwijls in het presens. 

B1 - Intermediate: u kan een courant gesprek voeren met complexe zinnen (met bijzinnen) in het presens, het verleden en de toekomst. U begrijpt complete teksten over een bekend onderwerp (goede passieve kennis). U schrijft langere zinnen met complementen. De spraakkunst is nog benaderend. Er is een gebrek aan woordenschat in sommige domeinen van het dagelijkse leven.

B2 - Upper Intermediate: u heeft een professioneel niveau waarmee u een onderneming kan voorstellen, op moeilijke vragen kan antwoorden en simpele onderhandeling kan handelen. U heeft een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Uw spraakkunst is globaal beheerst maar niet alle regels worden spontaan gebruikt. U heeft moeilijkheden met idiomen en een gebrek aan preciese woordenschat.

C1 - Gevorderde: u heeft een goede taalbeheersing. De grammatica is gewoonlijk actief bekend. U kan onderhandelen en moeilijke situaties beheersen. U heeft nog een gebrek aan zeer preciese woordenschat en idiomen. De doeltaal klinkt nog niet compleet zoals een moedertaal.

C2 - Zeer gevorderde: u heeft een zeer goede taalbeheersing, bijna lijkend op tweetaligheid. Er ontbreken nog zeer nauwkeurige woordenschat en idiomen om helemaal spontaan te communiceren en een metaforische taal te gebruiken.

Welke vaardigheden kunt u ontwikkelen ?

 • Uw passieve kennis reactiveren
 • Goede mondelinge automatismen creëren
 • Uw algemene woordenschat uitbreiden
 • Uw angst om te spreken overwinnen
 • Uw uitspraak verbeteren
 • Uw mondelinge expressie vlotter maken
 • Uw luistervaardigheid verbeteren
 • Idiomatische uitdrukkingen beheersen
 • De grammaticaregels actief gebruiken
 • Uw woorden nuanceren

Praktische informatie : 2 formules

INTENSIEVE GROEPSCURSUSSEN TALEN

Taalbad van 30 uur op 5 opeenvolgende dagen, van maandag tot vrijdag, elke dag van 9 tot 16 uur, lunch niet inbegrepen (1 uur onderbreking).

NIET-INTENSIEVE GROEPSCURSUSSEN TALEN

30 uur gespreid over 10 weken, 3 uur per les : ‘s morgens van 9 tot 12 uur of ‘s avonds van 18.30 tot 21.30 uur.